Αρχείο

Ποιότητα ζωής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

6/3/2006
Πρόεδρος ΛΑ.Ο.Σ. και Ευρωβουλευτής, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης
Θέμα: Ποιότητα ζωής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στην περιοχή της Αθήνας-Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη ζουν συνολικά 5,5 εκατ. άνθρωποι ή το 50% του ελληνικού πληθυσμού. Ποια είναι τα επίπεδα μόλυνσης του αέρα, της θάλασσας και του εδάφους στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης σε σχέσει με τα επίπεδα που έχει θεσπίσει η ΕΕ; Είναι επαρκείς οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό στις δύο αυτές περιοχές για τον έλεγχο της καταλληλότητας των τροφίμων που κυκλοφορούν; Αν όχι, που έχει εντοπίσει η Επιτροπή τις κυριότερες ελλείψεις και πόσες φορές το έχει επισημάνει γραπτώς στις ελληνικές αρχές;