Αρχείο

Ολυμπιακή Αεροπορία και Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

12/4/2006
Πρόεδρος ΛΑ.Ο.Σ. και Ευρωβουλευτής, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης
Θέμα: Ολυμπιακή Αεροπορία και Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με τον ελληνικό νόμο 2338/95 για την κατασκευή του νέου "Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών" (ΔΑΑ) που της κοινοποιήθηκε το 1996, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώριζε ότι η Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ) εξαναγκάστηκε να μεταφερθεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού στον ΔΑΑ και ότι ο νόμος απαγορεύει για 20 έτη να λειτουργήσει οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο σε ακτίνα 100 χλμ. από την Αθήνα. Στις 5.7.2002 (καταγγελία CΟΜΡ/D3/38469) η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι ο ΔΑΑ επέβαλε παράλογες αυξήσεις σε σχέση με το αεροδρόμιο του Ελληνικού: 1893% για πάρκινγκ αεροσκαφών (τόνοι ανά πτήση), 500% για προσγείωση, 351% σε ενοίκια χώρων και γραφείων κ.τλ. Οι δαπάνες χρήσης του αεροδρομίου του Ελληνικού για την ΟΑ έως το 2001 ανήρχοντο σε 7,3 εκ. ευρώ ετησίως και εκτινάχθηκαν στα 61 εκ. ευρώ στο ΔΑΑ, ήτοι μία ζημία στα 5 έτη λειτουργίας τον ΔΑΑ ύψους 268 εκατ. Ευρώ, την οποία και επιβαρύνθηκε πλήρως η ΟΑ, κάτι που δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την δυσχερή κατάστασή της. Ο ελληνικός τύπος έχει αναφέρει ότι ο κ. Joerg Schill (Γεν. Διευθυντής του ΔΑΑ που με την Απόφαση της Επιτροπής Ε(96) 1356 της 23.5.1996 κατέστη αρμόδιος οργανισμός για την επίβλεψη του έργου) δεν έχει δικαιολογήσει -σύμφωνα με τα δημοσιεύματα - πού ακριβώς δόθηκε ποσό ύψους 1,5 δις ευρώ στο οποίο περιλαμβάνονται και 250 εκ. ευρώ του Ταμείου Συνοχής.

Παρά την (καταγγελλόμενη από τον τύπο) παρανομία της μη εμφάνισης του ποσού αυτού (ενέργεια που ο τύπος αναφέρει ότι υποβοηθήθηκε από την παραπάνω Απόφαση Ε(96) 1356 της ΚΟΜΙΣΙΟΝ), ο ΔΑΑ εφαρμόζει παράλογες χρεώσεις σαν το 1,5 δις ευρώ να έχει πληρωθεί για εργασίες του αεροδρομίου.

Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει αμέσως η Επιτροπή ώστε η ΟΑ να διεκδικήσει από τον ΔΑΑ τα παρανόμως καταβληθέντα 268 εκατ. ευρώ και να σταματήσει την Αιτιολογημένη Γνώμη που η ίδια εξέδωσε στις 4.4.2006 για επιστροφές της ΟΑ κρατικών ενισχύσεων 191 εκατ. ευρώ έως ότου η ΟΑ ανακτήσει την παραπάνω ζημία των 268 εκ. ευρώ που υπέστη; Αν δεν παρέμβει η Επιτροπή με το Άρθρο 288 ΕΚ ως οφείλει, δεν κινδυνεύει να υποχρεωθεί να πληρώσει η ίδια την ζημία στην ΟΑ σε περίπτωση που η ΟΑ προσφύγει εναντίον της και δικαιωθεί νομικώς;