Αρχείο

Η ενεργειακή και περιβαλλοντική επίπτωση της χρήσης χαρτιού και της ανακύκλωσής του

18/4/2006
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Νίκος Βακάλης
Θέμα: Η ενεργειακή και περιβαλλοντική επίπτωση της χρήσης χαρτιού και της ανακύκλωσής του
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υπάρχουν στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανά κράτος μέλος που να δείχνουν την κατανάλωση χαρτιού από τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, σε απόλυτα νούμερα αλλά και ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης χαρτιού; Τι ποσοστό ανακύκλωσης επιτυγχάνεται σήμερα; Τι κατανάλωση ενέργειας αντιστοιχεί στα παραπάνω και ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις;

Ποια μέτρα προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού των εφημερίδων και των περιοδικών και για την ανακύκλωσή τους; Ποια τα οφέλη που αναμένουμε σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής προστασίας από την υιοθέτηση αυτών των μέτρων;"