Αρχείο

Θέσπιση ενιαίου Κανονισμού-προτύπου εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντω

1/6/2006
Eυρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Σταύρος Αρναουτάκης
Θέμα: Θέσπιση ενιαίου Κανονισμού-προτύπου εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων και καθιέρωση, αντίστοιχα, ενός ενιαίου σήματος πιστοποίησης, ποιότητας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής είναι μια μεθοδολογία άσκησης της γεωργίας που βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων διασφαλίζοντας το εισόδημα του παραγωγού, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γεωργικών δραστηριοτήτων και ανταποκρίνεται στην απαίτηση της κοινωνίας για προστασία του περιβάλλοντος και για παραγωγή ασφαλών γεωργικών προϊόντων. Η μεθοδολογία αυτή ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες της Ε.Ε από την δεκαετία του 1970 και σταδιακά οι περισσότερες χώρες-μέλη έχουν αρχίσει να την υιοθετούν αφού υπάρχει πλέον τεχνολογία και τεχνογνωσία για την υποστήριξη αυτής της εφαρμογής. Σε αυτά τα πλαίσια έχουν αναπτυχθεί πρότυπα (Εθνικά, Διεθνή ή Εμπορικά) που αν εφαρμοστούν ορθά οδηγούν σε χορήγηση αντίστοιχου σήματος πιστοποίησης ποιότητας και ασφάλειας. Η μεθοδολογία αυτή, στην Ελλάδα τουλάχιστον, εφαρμόζεται τα τελευταία 5 χρόνια. Σήμερα όμως επικρατεί μεγάλη σύγχυση στο επίπεδο της πιστοποίησης ποιότητας, εξαιτίας της παρουσίας πολλαπλών προτύπων και κατ' επέκταση σημάτων. Η διαφοροποίησή τους δεν αποτελεί πάντα θέμα ουσίας αλλά οικονομικών συμφερόντων που κρύβονται πίσω από αυτά. Το θολό αυτό τοπίο επηρεάζει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Οι μεν παραγωγοί, αφενός δεν ξέρουν ποια πρότυπα θα πρέπει να υιοθετήσουν-εφαρμόσουν για να αποκτήσουν τα προϊόντα τους την επιθυμητή "ταυτότητα-διαβατήριο", αφού κάθε χρόνο ανάλογα με τις αγορές που απευθύνονται απαιτούνται ένα, δύο ή και τρία διαφορετικά σήματα και αυτό μεταφράζεται σε τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής. Αφετέρου, οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές των πολλών αυτών σημάτων, ώστε να μπορούν να επιλέξουν με σιγουριά και ασφάλεια το κάθε προϊόν.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:


1. Εάν έχει γνώση της κατάστασης αυτής.
2. Εάν προτίθεται να κινηθεί άμεσα προς την κατεύθυνση θέσπισης ενός ενιαίου Κανονισμού-προτύπου εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων και στην καθιέρωση αντίστοιχα ενός ενιαίου σήματος (κατά τα πρότυπα του Διεθνής Οργανισμού Βιολογικού Ελέγχου-I.O.B.C), αντιμετωπίζοντας έτσι το μείζων αυτό πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση