Αρχείο

Βιολογικός καθαρισμός Ψυττάλειας

26/6/2006
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη
Θέμα: Βιολογικός καθαρισμός Ψυττάλειας
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η τελευταία φάση του έργου επεξεργασίας λυμάτων στην Ψυττάλεια, προβλέπεται να αποπερατωθεί το 2007. Η εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου αποξήρανσης, προϋποθέτει την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού αερίου, προβλέπει την συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, με βάση την Οδηγία 2004/8/ΕΚ(1) και την διάθεση του αποξηραμένου υλικού σε ενδιαφερόμενους χρήστες.

Επιβεβαιώνει η Επιτροπή ότι επί των ανωτέρω δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα προκηρύξεις για την υλοποίηση των έργων από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, με κίνδυνο να αποπερατωθεί ο αποξηραντήρας το 2007, αλλά να μην είναι λειτουργικός; Τι μέτρα προτίθεται να πάρει σχετικά;

Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή αποσυμφόρηση της λυματολάσπης, που από 60.000 τόνους το 2004 έχουν φθάσει στο οριακό σημείο των 250.000 τόνων, με τη μεταφορά τμήματος σε εργοστάσιο της Γερμανίας. Η πρόχειρη αυτή διαχείριση, έχει ως αποτέλεσμα μέχρι τώρα την αγκυροβολία του πρώτου φορτωμένου με 3.000 τόνους λυματολάσπης πλοίου στο Πέραμα, για συμπληρωματικές επισκευές, προκαλώντας απόγνωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ένεκα της οσμής και του πολλαπλασιασμού των κουνουπιών.

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενάντια στην καθημερινή απαξίωση του περιβάλλοντος από τις ελληνικές αρχές, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, που προκαλείται από την προσωρινή και πρόχειρη διαχείριση των αποθεμάτων λυματολάσπης;

(1) ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σελ. 50.