Αρχείο

Ευρήματα του συστήματος RAPEX στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

30/6/2006
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωστής Χατζηδάκης
Θέμα: Ευρήματα του συστήματος RAPEX στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα προϊόντα υψηλού κινδύνου (RAPEX) έχει αποκαλύψει πλήθος περιπτώσεων, στις οποίες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στην ευρωπαϊκή αγορά εμφανίζουν σοβαρές αποκλίσεις από τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Θα ήθελα να με ενημερώσει η Επιτροπή:

1. Διαθέτει συγκεντρωτικά στοιχεία για τις έως τώρα καταγεγραμμένες περιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και, εάν ναι, μπορεί να τα παραθέσει;
2. Διαθέτει στοιχεία για την κατανομή των περιπτώσεων κατά κατηγορίες προϊόντων και, εάν ναι, ποια είναι αυτά;
3. Ποια είναι τα συμπεράσματά της για την αποτελεσματικότητα των μέτρων αγορανομικού ελέγχου στα επιμέρους κράτη μέλη; Πού εντοπίζονται τα προβλήματα;