Αρχείο

Αλκοολούχα παγωτά

4/7/2006
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη
Θέμα: Αλκοολούχα παγωτά
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στην Ευρωπαϊκή αγορά έκαναν πρόσφατα την εμφάνιση τους παγωτά τα οποία περιέχουν αλκοόλ σε ποσοστό 4,9%. Το καλοκαίρι, μέσω της διαφήμισης και των συσκευασιών οι νέοι ωθούνται να καταναλώνουν τέτοιου είδους προϊόντα με κίνδυνο να προκληθεί εθισμός τους στο αλκοόλ.Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προτίθεται να λάβει μέτρα έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά να περιλαμβάνουν στην συσκευασία τους σαφή και διακριτή σήμανση για την περιεκτικότητα τους σε αλκοόλ καθώς επίσης μέτρα έτσι ώστε να μην πωλούνται στους ίδιους χώρους με τα κοινά παγωτά.