Αρχείο

Υψηλό κόστος στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

11/7/2006
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωστής Χατζηδάκης
Θέμα: Υψηλό κόστος στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έπειτα από προτροπή της Επιτροπής, η ελληνική ρυθμιστική αρχή για θέματα κινητής τηλεφωνίας (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - ΕΕΤΤ) δημοσιοποίησε κοινοποίηση του τροποποιημένου σχεδίου μέτρων της ΕΕΤΤ προς την Επιτροπή αναφορικά με την αγορά τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Θέση της ΕΕΤΤ είναι ότι με τις προτάσεις της θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υψηλού κόστους στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (υψηλά τέλη απόληξης).

Ωστόσο, στην κοινοποίηση η ΕΕΤΤ προτείνει:

1. τη σταδιακή σύγκλιση των τελών τερματισμού με το κόστος τερματισμού κλήσεων σε διάστημα 12 μηνών (δηλαδή αρχές 2008). Με αυτό τον τρόπο απλά παρατείνεται το τρέχον καθεστώς ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών γνώριζαν εκ των προτέρων ότι υποχρεούνται να μειώσουν τα τέλη απόληξης ώστε να γίνουν κοστοστρεφή.
2. την άρση απαγόρευσης της ελάχιστης χρέωσης στα τέλη τερματισμού που εφαρμόζουν σήμερα οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται στους παρόχους να επιβάλουν ελάχιστη χρέωση για 30 δευτερόλεπτα κλήσης, ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκειά της.

Οι παραπάνω προτάσεις δε θα έχουν την επιθυμητή επίδραση στις τιμές που θα πληρώνουν οι καταναλωτές. Παρά τη μείωση των τιμών σε 12 μήνες, η τελική τιμή θα παραμείνει αυξημένη, εφόσον το κόστος ελάχιστης χρέωσης θα το χρεωθούν οι καταναλωτές.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, θα μπορούσε να με ενημερώσει η Επιτροπή:

1. Σκοπεύει να παρέμβει στην ΕΕΤΤ ώστε η σταδιακή σύγκλιση τελών τερματισμού και κόστους τερματισμού κλήσεων να επιτευχθεί σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών;
2. Πώς θα αντιμετωπίσει την άρση απαγόρευσης ελάχιστης χρέωσης ώστε να εξασφαλιστούν πραγματικές μειώσεις των τιμών προς όφελος του καταναλωτή;