Αρχείο

Λαθρεμπόριο και Ανεξέλεγκτη Χρήση Φυτοφαρμάκων στη Βόρεια Ελλάδα

13/7/2006
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Μαίρη Ματσούκα
Θέμα: Λαθρεμπόριο και Ανεξέλεγκτη Χρήση Φυτοφαρμάκων στη Βόρεια Ελλάδα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σοβαρό πρόβλημα μαστίζει τη Βόρεια Ελλάδα όπου γίνεται ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. Οι αγρότες-καλλιεργητές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης των φυτοφαρμάκων σχετικά με τις ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιούν κι επιπλέον στον τομέα αυτό απασχολούνται και ξένοι εργάτες οι οποίοι δεν διαβάζουν καν ελληνικά. Έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Χημείας) έδειξε ότι το 40% των δειγμάτων λαχανικών από τις αγορές της Μακεδονίας και της Θράκης περιείχαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων επικίνδυνων για την υγεία των πολιτών όπως, μεταξύ άλλων, και των ιδιαίτερα τοξικών μεθυλοπαραθείου και παραθείου, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο. Ενδεικτικό είναι ότι επιστρέφονται ελληνικά φρούτα και λαχανικά (αγγούρια, σταφύλια, σταφίδες..) από κοινοτικές χώρες λόγω υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλά φυτοφάρμακα πωλούνται χωρίς κανέναν περιορισμό από σούπερ-μάρκετ και παντοπωλεία. Στα παραπάνω έρχεται όμως να προστεθεί και το πρόβλημα της παράνομης εισαγωγής επικίνδυνων φυτοφαρμάκων από χώρες εκτός Ε.Ε., όπως την Τουρκία, τη Βουλγαρία ή την ΠΓΔΜ. Στις κατηγορίες για έλλειψη ελέγχων από την Πολιτεία, το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απαντά ότι αρμοδιότητα εν προκειμένω έχουν οι νομαρχίες (ως προς τη χρήση των φυτοφαρμάκων) και τα τελωνεία (ως προς τον έλεγχο εισόδου φυτοφαρμάκων στα σύνορα). Μέσα στο 2005, το Υπουργείο προέβη σε περίπου 2.000 δειγματοληπτικούς ελέγχους μόνο, για τα ελληνικά και εισαγόμενα προϊόντα συνολικά (8 μόνο εργαστήρια υπάρχουν για το σκοπό τούτο στην Ελλάδα).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Σε ποιες ενέργειες και ποια μέτρα προτίθεται να προβεί άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην αλόγιστη χρήση στην Ελλάδα των φυτοφαρμάκων και την παράνομη εισαγωγή τους από γειτονικές χώρες, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό έχει πάρει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα μας, εν αναμονή της στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων;