Αρχείο

Μονάδες βιολογικού καθαρισμού σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας


15/9/2006
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη
Θέμα: Μονάδες βιολογικού καθαρισμού σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε τον Ιούλιο του 2006 την Ελλάδα, επί παραβάσει για τη μη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού σε 24 πόλεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, υπάρχουν στην Ελλάδα 279 μονάδες βιολογικού καθαρισμού από τις οποίες οι 50 δεν λειτουργούν.

Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να με ενημερώσει ποιες είναι αυτές οι μονάδες και ποιοι οι λόγοι της μη λειτουργίας αυτών των 50 μονάδων που άλλωστε έχουν τύχει χρηματοδότησης από τα ταμεία της.