2010

Απαιτείται μορατόριουμ στην καλλιέργεια και εμπορία γενετικά τροποποιημένων προϊόντων

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Απαιτείται μορατόριουμ στην καλλιέργεια και εμπορία γενετικά τροποποιημένων προϊόντων
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, η ΕΕ προέβη φέτος στην έγκριση της κυκλοφορίας επτά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), βασισμένη σε σχετικές θετικές γνωμοδοτήσεις της EFSA. Η EFSA χρησιμοποιεί για τις γνωμοδοτήσεις της την έννοια της «ουσιαστικής ισοδυναμίας», κατά την οποία συγκρίνεται η χημική σύνθεση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων με μία ισοδύναμη μη ΓΤ ποικιλία, προκειμένου να αξιολογηθεί η ασφάλεια των ΓΤ προϊόντων. Ωστόσο, πρόσφατη επιστημονική έρευνα (Jiao et al., 2010) αμφισβητεί την ουσιαστική ισοδυναμία, καθώς ανιχνεύθηκαν σε ΓΤ ρύζι σημαντικές ακούσιες αλλαγές στη χημική σύνθεση πρωτεϊνών, σε σχέση με το ουσιαστικά ισοδύναμο συμβατικό ρύζι. Βασική επίσης παραδοχή των γνωμοδοτήσεων της EFSA είναι ότι δεν έχει βρεθεί ανασυνδυασμένη αλληλουχία DNA σε όργανα ή ιστούς ζώων που τρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές. Πρόσφατη όμως μελέτη ιταλών επιστημόνων (Tudisco et al., 2010), αποδεικνύει τη μεταφορά ανασυνδυασμένου DNA από ΓΤ ζωοτροφές στο αίμα και στο γάλα κατσίκας και μέσω του θηλασμού στο αίμα και στους ιστούς των κατσικιών. Η μεθοδολογία που ακολουθεί η EFSA για την αξιολόγηση της ασφάλειας των ΓΤΟ, σύμφωνα με τις ανωτέρω μελέτες, είναι έκθετη επιστημονικά, ενώ παράλληλα προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας της δημόσιας υγείας από την καλλιέργεια και εμπορία των ΓΤΟ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, προτίθεται να προβεί:
— σε ανάκληση των έως σήμερα εγκρίσεων ΓΤΟ και
— σε αναστολή χορήγησης νέων εγκρίσεων καλλιέργειας και εμπορίας ΓΤΟ, έως ότου βρεθούν αξιόπιστοι μηχανισμοί έλεγχου και αποκλειστεί κάθε πιθανότητα μεταφοράς γενετικά τροποποιημένων γονιδίων στην τροφική αλυσίδα;
2. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει στα ανωτέρω, σκοπεύει, στα πλαίσια της νομοθεσίας της ΕΕ για τη βιοασφάλεια, να ενισχύσει τους ελέγχους των ΓΤΟ με ανεξάρτητες από την EFSA επιστημονικές μελέτες;
3. Πώς διασφαλίζει έως σήμερα την αξιοπιστία των στοιχείων που υποβάλλουν οι εταιρείες ΓΤΟ για τα προς έγκριση προϊόντα, κυρίως σε σχέση με την πιθανότητα μεταφοράς ΓΤ γονιδίων στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα;