2010

Παράνομες πρακτικές εταιρειών ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης για ληξιπρόθεσμες οφειλές

01/02/2010
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Παράνομες πρακτικές εταιρειών ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης για ληξιπρόθεσμες οφειλές εις βάρος των αρχών προστασίας του καταναλωτή
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Το ζήτημα των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές και κυρίως τραπεζικές συναλλαγές αποκτά ολοένα και πιο σοβαρές διαστάσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης και ειδικά για τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Κατ’ επέκταση, ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο διαμεσολαβητικός ρόλος των εταιρειών ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εταιρειών που προβαίνουν σε αμφιλεγόμενες και παράνομες πρακτικές (πχ. ψυχολογική πίεση έναντι του οφειλέτη) παραβιάζοντας τις αρχές προστασίας ή ακόμα και την αξιοπρέπεια των πολιτών-καταναλωτών εκμεταλλευόμενες την έλλειψη ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου.   

Αποδεικνύεται με αυτό τον τρόπο ότι πέρα από την ύπαρξη κοινοτικής οδηγίας, νόμων που διαφοροποιούνται ανά  κράτος μέλος και εστιάζουν κυρίως στη διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και συλλογικών ευρωπαϊκών οργάνων όπως η FENCA (Federation of European National Collection Associations), οι οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες απαιτούν άμεσα ένα σταθερό πλαίσιο κανόνων που θα διέπει τον συγκεκριμένο κλάδο.  

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται η Ε.Ε. να θεσπίσει άμεσα ένα σταθερό και ενιαίο πλαίσιο κανόνων το οποίο θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών του κλάδου είτε σε επίπεδο κράτους μέλους ή διασυνοριακά προς όφελος του συμφέροντος των καταναλωτών;

2. Προτίθεται η Ε.Ε. να λάβει μέτρα και ποια για την αντιμετώπιση της διαφοροποίησης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους κανόνες και πρακτικές πληρωμής;

3. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών εκ μέρους καταναλωτών - οφειλετών στα κράτη μέλη της ευρωζώνης;