Το περιβάλλον το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας

na_007.jpg"Σε τι περιβάλλον θέλουμε να ζούμε; Τι είδους περιβάλλον θέλουμε να κληρονομήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας; Αυτό είναι το αρχικό σημείο για το νέο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης 'Περιβάλλον 2010: το μέλλον μας, η επιλογή μας'. Θέλουμε ένα πρόγραμμα, που δεν θα χρονοτριβεί στα προβλήματα και τις δυσκολίες αλλά και δεν θα κινδυνολογεί υπερβολικά. Θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα, που θα δίνει ευκαιρίες σε όλους. Θέτοντας ξεκάθαρους περιβαλλοντικούς στόχους και προτεραιότητες, το νέο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης (είναι το 6ο στη σειρά, που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατεύθυνση, την ώθηση και τα εργαλεία, που χρειάζεται για να δημιουργήσουμε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Θα απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις και θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη με περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το περιβάλλον δεν είναι ένα θέμα μόνο για τους πολιτικούς και την βιομηχανία. Μας αφορά όλους μας. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα μόνοι μας. Για να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους μας, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να δώσουμε στον κόσμο σωστή πληροφόρηση και ευκαιρίες να αναλάβει δράση. Έχουμε όλοι ένα ρόλο να παίξουμε: είναι το Δικό Μας μέλλον - η Δική Μας επιλογή".

Με αυτά τα λόγια η Επίτροπος Margot Wallstrom ξεκίνησε την ομιλία της, όταν παρουσίασε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον στα κράτη - μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και συνέχισε:

"Η πολιτική περιβάλλοντος είναι μια από τις πετυχημένες υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε σημαντικές βελτιώσεις, όπως καθαρότερο αέρα και ασφαλέστερο πόσιμο νερό. Αλλά ακόμη αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Το νέο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης με τίτλο 'Περιβάλλον 2010: το μέλλον μας, η επιλογή μας' κάνει μια ευρεία προσέγγιση στα προβλήματα και τις προκλήσεις και δίνει μια κατεύθυνση για το ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει η Ε.Ε. στην περιβαλλοντική πολιτική της για την επόμενη δεκαετία.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις πρωταρχικούς άξονες:
  • Την αλλαγή κλίματος
  • Τη φύση και τη βιοποικιλότητα
  • Το περιβάλλον και την υγεία
  • Τις φυσικές πηγές και τα απορρίμματα

Για να πετύχουμε βελτιώσεις σε αυτά τα θέματα, το νέο Πρόγραμμα θέτει πέντε προϋποθέσεις. Αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για περισσότερο αποτελεσματική υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και περισσότερο καινοτομικές λύσεις. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια μεγαλύτερη ομάδα υποστηρικτών, συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις, που μπορούν να κερδίσουν μόνο από μια επιτυχημένη περιβαλλοντική πολιτική. Το Πρόγραμμα αναζητάει καινοτόμους τρόπους για την αντιμετώπιση σύνθετων και πολύπλοκων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η νομοθεσία δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά αναζητάται μια αποτελεσματικότερη χρήση της νομοθεσίας με μια πιο συμμετοχική διαδικασία στη δημιουργία πολιτικών για το περιβάλλον.

Οι πέντε βασικές προϋποθέσεις είναι:

  • Η διασφάλιση της εφαρμογής της υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Η ενσωμάτωση της έννοιας της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλα τα σχετικά πολιτικά πεδία.
  • Η άμεση και συνεχής συνεργασία επιχειρήσεων και καταναλωτών για την εύρεση και υλοποίηση λύσεων.
  • Η διασφάλιση πλήρους πληροφόρησης των πολιτών για το περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη μιας πιο συνειδητής συμπεριφοράς στη χρήση του περιβάλλοντος. Το νέο Πρόγραμμα συνεχίζει να επιδιώκει μερικούς από τους στόχους του 5ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης, το οποίο τελείωσε το 2000. Το 6ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης 'Περιβάλλον 2010: το μέλλον μας, η επιλογή μας' όμως, προχωράει παραπέρα, υιοθετώντας μια άποψη ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε μια στρατηγική από την πλευρά της Ε.Ε., που να προστατεύει το περιβάλλον, να λύνει τα υπάρχοντα προβλήματα αλλά και να προβλέπει και να αποτρέπει τα μελλοντικά. Ζητά την δραστική ανάμειξη και υπευθυνότητα όλων των τμημάτων της κοινωνίας στην έρευνα για καινοτόμες, εφαρμόσιμες και εκτεταμένες λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή έχει εκδώσει ένα σύντομο φυλλάδιο 'το μέλλον μας, η επιλογή μας' για να κάνει το νέο Πρόγραμμα περισσότερο προσιτό σε όλους".

Το Πρόγραμμα τώρα θα πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για υιοθέτηση, με την διαδικασία της συναπόφασης.

(πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
 Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Απριλίου - Μαϊου 2001