ΤΤΙΡ και χημικές ουσίες

Επικίνδυνες χημικές ουσίες βρίσκονται, σε πολλά καταναλωτικά αγαθά, με τα οποία οι καταναλωτές έρχονται σε πολύ κοντινή, συχνή και παρατεταμένη επαφή, όπως ρούχα, κουζινικά, παιχνίδια, καλλυντικά κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την πιο φιλόδοξη "συνταγή", σε όλον τον κόσμο, για να ελέγξει τους χημικούς κινδύνους και να μειώσει την έκθεσή μας, σε επικίνδυνες ουσίες. Δυστυχώς, όμως, η φύση και ο σκοπός της Διατλαντικής Εμπορικής Συμφωνίας θα μπορούσε να αδυνατίσει αυτό το προστατευτικό δίχτυ. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) και το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (Κ.Ε.Π.ΚΑ.) παρακολουθούν, από κοντά, τις διαπραγματεύσεις, για να διασφαλίσουν ότι, σε καμιά περίπτωση, η ΤΤΙΡ, δε θα καθυστερήσει, ούτε θα υποβαθμίσει την πρόοδο, για να μειωθεί η έκθεση των καταναλωτών, σε τοξικές χημικές ουσίες.

Περισσότερα...

Τελειώνει ο χρόνος για τις διαπραγματεύσεις Ε.Ε. και Η.Π.Α. για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων

Στις 31 Ιανουαρίου 2016 έληξε η προθεσμία, για τις διαπραγματεύσεις, για μια νέα συμφωνία, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α., που θα αφορά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων, ανάμεσα στους δύο εταίρους. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) και το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) ζητούν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία, με τις Η.Π.Α., θα είναι σύμφωνη με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Περισσότερα...

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και επενδύσεις

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας να ενημερώσει τους καταναλωτές της Ελλάδας, για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων1, γνωστή και ως TTIP, εκδίδει σήμερα, το τέταρτο θεματικό δελτίο τύπου, που αφορά τις επενδύσεις.

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει η TTIP, για εμάς. Σήμερα, λοιπόν, το ΚΕ.Π.ΚΑ. δημοσιεύει το ενημερωτικό δελτίο της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, για τις επιπτώσεις της TTIP, στη νομοθεσία της Ε.Ε., για τις επενδύσεις.

Η Επίλυση Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους (ΕΔΕΚ) είναι ένας μηχανισμός διαιτησίας, που περιλαμβάνεται, συνήθως, σε επενδυτικές και (πιο πρόσφατα) εμπορικές συμφωνίες. Παρέχει το δικαίωμα, στους ξένους επενδυτές, να κινούν διαδικασίες, κατά ενός κράτους, ζητώντας αποζημίωση, για φερόμενες παραβιάσεις των επενδυτικών τους δικαιωμάτων, όπως απονέμονται, από τη συνθήκη.

Περισσότερα...

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και χημικές ουσίες

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας να ενημερώσει τους καταναλωτές της Ελλάδας, για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων1, γνωστή και ως TTIP, εκδίδει σήμερα, το τρίτο θεματικό δελτίο τύπου, που αφορά τις χημικές ουσίες. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει η TTIP, για εμάς. Σήμερα, λοιπόν, το ΚΕ.Π.ΚΑ. δημοσιεύει το ενημερωτικό δελτίο της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, για τις επιπτώσεις της TTIP, στη νομοθεσία της Ε.Ε., για τις χημικές ουσίες.

Οι καταναλωτές, εκτιθέμεθα σε ένα κοκτέιλ χημικών ουσιών2, που περιέχονται, στα προϊόντα, που χρησιμοποιούμε, στα τρόφιμα, που καταναλώνουμε, στο νερό, που πίνουμε και στον αέρα, που αναπνέουμε. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την κοινή γνώμη ότι ολοένα και περισσότερα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών και χρόνιων παθήσεων, όπως ο καρκίνος καθώς και τα προβλήματα παχυσαρκίας και γονιμότητας, μπορεί να συνδέονται, με την έκθεση, σε επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Περισσότερα...

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και προσωπικά δεδομένα

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας να ενημερώσει τους καταναλωτές της Ελλάδας, για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων1, γνωστή και ως TTIP, εκδίδει σήμερα, το δεύτερο θεματικό δελτίο τύπου, που αφορά τα προσωπικά δεδομένα.

Περισσότερα...

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και Τρόφιμα

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους καταναλωτές της Ελλάδας, για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, γνωστή και ως TTIP. 

Η TIIP είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται, υπό διαπραγμάτευση, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της είναι να εξαλείψει τους εμπορικούς φραγμούς, σε διάφορους τομείς της οικονομίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγορά και η πώληση αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ των δύο εταίρων. Είναι πολύ σημαντικό, ως καταναλωτές να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι και πως μας επηρεάζει.

Μια συμφωνία, που έχει επιτευχθεί, με σωστούς όρους, σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν, από μια μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, σε χαμηλότερες τιμές. Θέλουμε οι διαπραγματεύσεις να δώσουν προτεραιότητα, σε ζητήματα, που αφορούν τους καταναλωτές. Η διατλαντική εμπορική συμφωνία δεν θα πρέπει να υπονομεύσει την προστασία των καταναλωτών.

Περισσότερα...