Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία (TTIP) και Καταναλωτές

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. σε συνεργασία με την BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών διεξάγει ενημερωτική εκστρατεία για τη διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση (TTIP).

Τι είναι;
Η TIIP είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της είναι να εξαλείψει τους εμπορικούς φραγμούς σε διάφορους τομείς της οικονομίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγορά και η πώληση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των δύο εταίρων. Είναι πολύ σημαντικό ως καταναλωτές να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι και πως μας επηρεάζει.

Περισσότερα...