Μελέτη της Ε.Ε.: Η Συμφωνία ΤΤΙΡ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση τιμών

Την Παρασκευή 13 Μάιου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα μελέτης, που διεξήγαγε, για τις διαπραγματεύσεις, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α., για το εμπόριο. Η έρευνα έδειξε ότι η ΤΤΙΡ μπορεί να οδηγήσει, σε μια μέση αύξηση τιμών των αγαθών, κατά 0,3%, ενώ το εισόδημα των νοικοκυριών θα αυξηθεί, από 0,2% έως 0,4%. Η μελέτη αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο της "Αξιολόγησης των επιπτώσεων για τη βιωσιμότητα", η οποία αναλύει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, για την ΤΤΙΡ.


Η Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), κ. Μονίκ Γκόγιενς, σχολίασε:
"Είναι απογοητευτικό ότι η Συμφωνία ΤΤΙΡ μπορεί να επιφέρει αυξήσεις τιμών των αγαθών, για τους καταναλωτές. Δεν είναι αυτή η υπόσχεση, που μας έδωσαν, εμάς τους καταναλωτές, τρία χρόνια πριν, όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις.
Πιο φτηνά αγαθά υποτίθεται ότι θα ήταν η πρώτη ωφέλεια, για τους καταναλωτές, από μια μελλοντική συμφωνία, με τις Η.Π.Α. Αυτός ο ισχυρισμός, τώρα, κινδυνεύει να καταρριφθεί. Αυτό, που τώρα έχει σημασία είναι οι διαπραγματευτές να θέσουν τα θέματα των καταναλωτών, στην καρδιά των συνομιλιών, για το εμπόριο".