Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και χημικές ουσίες

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας να ενημερώσει τους καταναλωτές της Ελλάδας, για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων1, γνωστή και ως TTIP, εκδίδει σήμερα, το τρίτο θεματικό δελτίο τύπου, που αφορά τις χημικές ουσίες. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει η TTIP, για εμάς. Σήμερα, λοιπόν, το ΚΕ.Π.ΚΑ. δημοσιεύει το ενημερωτικό δελτίο της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, για τις επιπτώσεις της TTIP, στη νομοθεσία της Ε.Ε., για τις χημικές ουσίες.

Οι καταναλωτές, εκτιθέμεθα σε ένα κοκτέιλ χημικών ουσιών2, που περιέχονται, στα προϊόντα, που χρησιμοποιούμε, στα τρόφιμα, που καταναλώνουμε, στο νερό, που πίνουμε και στον αέρα, που αναπνέουμε. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την κοινή γνώμη ότι ολοένα και περισσότερα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών και χρόνιων παθήσεων, όπως ο καρκίνος καθώς και τα προβλήματα παχυσαρκίας και γονιμότητας, μπορεί να συνδέονται, με την έκθεση, σε επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Ε. υιοθέτησε, το 2006, την πλέον φιλόδοξη νομοθεσία, παγκοσμίως, για τις χημικές ουσίες, τη νομοθεσία «REACH»3, με στόχο να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Στο παρελθόν, οι χημικές ουσίες κυκλοφορούσαν, στην αγορά, χωρίς να έχουν εκτιμηθεί, δεόντως, οι επιπτώσεις τους, για την ανθρώπινη υγεία, ή το περιβάλλον. Η νομοθεσία REACH ήταν πρωτοποριακή, επειδή βασιζόταν, στην αρχή «έλλειψη δεδομένων - απαγόρευση κυκλοφορίας». Ο Νόμος των Η.Π.Α., για τον Έλεγχο των Τοξικών Ουσιών (Toxic Substances Control Act ή, εν συντομία, TSCA) δεν υιοθετεί παρόμοια προσέγγιση, στη διαχείριση του κινδύνου των χημικών ουσιών. Επίσης, η Ε.Ε. είναι περισσότερο προοδευτική, όσον αφορά την αντιμετώπιση νέων ζητημάτων, που προκαλούν ανησυχία, όπως οι χημικές ουσίες, που επηρεάζουν το ορμονικό σύστημα και τα νανοϋλικά.

Παρά τη νομοθεσία REACH, εξακολουθούν να εκφράζονται σημαντικές ανησυχίες, για τη δημόσια υγεία, οι οποίες αφορούν την ανεπαρκή διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ), οι οποίες εστιάζουν, κυρίως, στην άρση των μη δασμολογικών φραγμών, στο εμπόριο, με στόχο τη διερεύνηση της πρόσβασης στην αγορά4.

Καθώς ο κύριος στόχος της ΤΤΙΡ είναι η αποφυγή και η ελαχιστοποίηση των κανονιστικών διαφορών, μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ε.Ε., υφίσταται ο κίνδυνος να επιβραδυνθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας REACH και τα μέτρα, που θα θεσπιστούν, στο μέλλον, να είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξα, αντί να αντιμετωπιστούν οι διαπραγματεύσεις, ως μια ευκαιρία να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Τι τίθεται επί τάπητος;5
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι δεν είναι εφικτή η ευθυγράμμιση των υφιστάμενων πλαισίων, λόγω των σημαντικών διαφορών τους, αλλά επιδιώκει την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης, σε τέσσερα πεδία6:
 • Συνεργασία, στην ιεράρχηση των προς αξιολόγηση χημικών ουσιών και στις μεθοδολογίες αξιολόγησης
 • Ευθυγράμμιση της ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών
 • Συνεργασία σε νέα και αναδυόμενα ζητήματα, όπως τα νανοϋλικά και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες
 • Ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών, με ταυτόχρονη τήρηση του απορρήτου των επιχειρηματικών πληροφοριών.

Ως πρώτο βήμα, η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. ανακοίνωσαν δύο πιλοτικά προγράμματα, για τον έλεγχο και την επισήμανση των χημικών ουσιών, τον Οκτώβριο του 20147. 

Μπορεί, επίσης, να δοκιμαστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση, για την αξιολόγηση των χημικών ουσιών, που προκαλούν ορμονικές διαταραχές8.

Ενώ οι Η.Π.Α. δεν έχουν αποκαλύψει, στους ενδιαφερόμενους φορείς τη θέση τους, για τις χημικές ουσίες, στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ, στην ετήσια έκθεση του Εκπροσώπου των Η.Π.Α., για το Εμπόριο (USTR)9 διαφαίνεται ότι οι Η.Π.Α. έχουν ασκήσει δριμεία κριτική, κατά της νομοθεσίας της Ε.Ε., για το περιβάλλον και τις χημικές ουσίες, θεωρώντας ότι θέτει «τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο» (ΤΕΕ). Η έκθεση του 2014 δείχνει ότι οι Η.Π.Α. αντιτάχθηκαν, στη διαδικασία της Ε.Ε., για την ανάπτυξη επιστημονικών κριτηρίων, σε σχέση με τις χημικές ουσίες, που προκαλούν ενδοκρινολογικές διαταραχές10 καθώς και στις δραστηριότητες της Ε.Ε. για την εφαρμογή της νομοθεσίας REACH11. Επίσης, στην έκθεση του 2014, ασκείται κριτική, σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε., για την εισαγωγή εθνικών μητρώων νανοϋλικών.

Αυτό, που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. επιθυμούν να απομακρυνθεί η Ε.Ε., από την προσέγγιση, που βασίζεται, στις επιβλαβείς συνέπειες και να υιοθετήσει μια προσέγγιση αξιολόγησης των κινδύνων, στον τομέα των βιοκτόνων και των παρασιτοκτόνων. Όμως, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να οριστούν ασφαλή επίπεδα, για ορισμένες χημικές ουσίες, η απαγόρευση της χρήσης τους, ευθύς εξαρχής, είναι ο μοναδικός τρόπος να ελαχιστοποιηθεί η επιβλαβής έκθεση, για τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Επίσης, οι Η.Π.Α. δεν υποστηρίζουν τη λήψη προληπτικών μέτρων, για την αντικατάσταση επικίνδυνων χημικών ουσιών, με ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.

Τι σημαίνει για τους πολίτες/καταναλωτές της Ε.Ε.;
Οργανώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. έχουν εκφράσει ανησυχίες, για τη συμπερίληψη του τομέα των χημικών ουσιών, στην ΤΤΙΡ και ιδιαίτερα, για τον τρόπο, με τον οποίο η συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. θα επιβραδύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης της μελλοντικής νομοθεσίας.

Η Ε.Ε. έχει προχωρήσει, με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, στη ρύθμιση των χημικών ουσιών. Καθώς οι Η.Π.Α. δε μοιράζονται την ίδια «φιλοσοφία» (ήτοι, την αρχή της προφύλαξης και την προσέγγιση, που βασίζεται στις επιβλαβείς συνέπειες), οι Ευρωπαίοι πολίτες δε θα κερδίσουν τίποτε, από τη στενότερη συνεργασία. Αντιθέτως, οι Η.Π.Α. θα μπορούσαν να κάνουν κακή χρήση των απαιτήσεων διαβούλευσης, για την ΤΤΙΡ, χρησιμοποιώντας τις έτσι ώστε να επιβραδύνουν πιο φιλόδοξες ρυθμίσεις, στην Ε.Ε.

Στην Ε.Ε., η νομοθεσία απαγορεύει 1.328 χημικές ουσίες, στα καλλυντικά. Στις Η.Π.Α. απαγορεύονται μόλις 11. 

Οι προτάσεις μας
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αφαιρέσει τις χημικές ουσίες, από το πεδίο εφαρμογής των κεφαλαίων, για την οριζόντια και την τομεακή κανονιστική συνεργασία, στο πλαίσιο της TTIP.
 • Σε περίπτωση που οι χημικές ουσίες παραμείνουν, στο πεδίο εφαρμογής της TTIP, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιμείνει η Ε.Ε., ώστε η μελλοντική νομοθεσία, για τη ρύθμιση των χημικών ουσιών, να βασίζεται, στην προσέγγιση των επιβλαβών συνεπειών.

Υποσημειώσεις:
 1. Η TΤIP είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται, υπό διαπραγμάτευση, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της είναι να εξαλείψει τους εμπορικούς φραγμούς, σε διάφορους τομείς της οικονομίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγορά και η πώληση αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ των δύο εταίρων. Είναι πολύ σημαντικό, ως καταναλωτές να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι και πως μας επηρεάζει. Μια συμφωνία, που έχει επιτευχθεί, με σωστούς όρους, σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν, από μια μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, σε χαμηλότερες τιμές. Θέλουμε οι διαπραγματεύσεις να δώσουν προτεραιότητα, σε ζητήματα, που αφορούν τους καταναλωτές. Η διατλαντική εμπορική συμφωνία δεν θα πρέπει να υπονομεύσει την προστασία των καταναλωτών.
 2. Έκθεση του UNEP/ ΠΟΥ, Επιστημονικά δεδομένα για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, 2012, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78102/1/WHO_HSE_PHE_IHE_2013.1_eng.pdf?ua=1
 3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C0NSLEG:2006R1907:20140410:EN:HTML 
 4. Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών (TACD): Ψήφισμα για την καλύτερη ρύθμιση των χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των νανοϋλικών, ενόψει της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων: Σε τι θα πρέπει να συμφωνήσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προς το συμφέρον των καταναλωτών; http://test.tacd.org/wp-content/uploads/2013/09/TACD-NANO-03-13-Regulation-of-Chemicals-in-the-Transatlantic-Trade-and-Investment-Partnership.pdf 
 5. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την πρότασή της, ενώ οι Η.Π.Α. δεν παρέχουν αυτό το επίπεδο διαφάνειας, στους ενδιαφερόμενους φορείς.
 6. 6. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152468.pdf 
 7. http://www.endseurope.com/article/36617/ttip-pilot-projects-to-test-chemicals-cooperation 
 8. http://www.chemtrust.org.uk/eu-us-co-operation-on-endocrine-disrupting-chemicals-likely-to-lead-to-delay/
 9. Εκπρόσωπος των Η.Π.Α. για το εμπόριο: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: https://ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf 
 10. Εκπρόσωπος των Η.Π.Α. για το εμπόριο (USTR): Έκθεση ΤΕΕ του 2014 σελ. 68-69
 11. Εκπρόσωπος των Η.Π.Α. για το εμπόριο (USTR): Έκθεση ΤΕΕ του 2014 σελ. 70-73.