Προσπελασιμότητα: Δικαίωμα και υποχρέωση

tr_063.jpgΠροσπελασιμότητα είναι η δυνατότητα, που πρέπει να έχει κάθε πολίτης, για πρόσβαση και κυκλοφορία, στους δρόμους και στα κτίρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και, γενικότερα, σε κάθε τόπο και περιοχή, όπου κινούνται ή βρίσκονται άνθρωποι ή παρέχονται υπηρεσίες.

Η προσπελασιμότητα είναι δικαίωμα του καθενός, αλλά και υποχρέωση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων να την παρέχουν. Επίσης, είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη να σέβεται το δικαίωμα αυτό, όταν ο ίδιος κινείται, διαμορφώνει το περιβάλλον του ή παρεμβαίνει, σ' αυτό.

Η ομάδα, που, κυρίως, πλήττεται, από την έλλειψη προσπελασιμότητας, είναι αυτή των εμποδιζόμενων ή ανάπηρων ατόμων. Καθένας έχει βρεθεί, έστω προσωρινά, στη θέση του να μην έχει ευχέρεια, στην κίνηση, είτε λόγω κάποιας πάθησης, είτε λόγω συγκεκριμένων συνθηκών. Ας σκεφτούμε τον εαυτό μας σε μια τέτοια περίπτωση. Σε ένα ατύχημα, σπάζουμε το πόδι μας και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αναπηρικό καροτσάκι. Είμαστε γονείς και θέλουμε να βγάλουμε το μωρό μας μια βόλτα, με καροτσάκι. Ο καθένας μπορεί να βρεθεί ο ίδιος, στην κατηγορία των εμποδιζόμενων ή ανάπηρων ατόμων.

Οι οδηγοί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, μόλις αφήσουμε το όχημά μας, γινόμαστε κι εμείς «πεζοί». Πρώτα, είμαστε πεζοί! Μετά οδηγοί.

Όλοι οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχνάμε:

Αποτελεί υποχρέωση όλων των πολιτών να καταγγέλλουν παραλείψεις και παραβάσεις. Αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών να παρεμβαίνουν, άμεσα και αποτελεσματικά.

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Αναπηρία Σήμερα» υπενθυμίζει , στον καθένα μας: «Έλα στη θέση μου… Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βρεθείς ο ίδιος, στην κατηγορία των εμποδιζόμενων ή ανάπηρων ατόμων.

Η «Αναπηρία Σήμερα» είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέλη, που, είτε προέρχονται, από τον αναπηρικό χώρο, είτε λειτουργούν, με διάφορες ιδιότητες, σε αντικείμενα συναφή, με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των αναπήρων και εμποδιζόμενων ατόμων όλων των κατηγοριών.

Σε συνεργασία, με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ., διοργανώνει σειρά ενημερωτικών δράσεων, που, σε πρώτη φάση, αφορούν την ευαισθητοποίηση των πολιτών, για ζητήματα, σχετικά με την αναπηρία.

Οι στόχοι της οργάνωσης περιλαμβάνουν, επίσης, την οργανωμένη εθελοντική προσφορά, καθώς και την εποικοδομητική παρέμβαση, προς αρμόδιους φορείς και πρόσωπα.
Σκοποί του φορέα είναι:

Πηγή: Αναπηρία Σήμερα.

Καταναλωτικά Βήματα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2009