Μισθώσεις ταξί

tr_025.jpgΟ οδηγός ταξί οφείλει να μην αρνείται τη μίσθωση του ταξί σε οποιονδήποτε επιβάτη, εκτός αν αυτός βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών, η δε επιλογή επιβατών με οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύεται. Ακόμα, ο οδηγός ταξί οφείλει να μην παρέχει εξυπηρέτηση με πολλαπλή μίσθωση, να μην επιβιβάσει δηλαδή άλλο άτομο, εκτός εάν του το επιτρέψετε.

Περισσότερα...

ΧΥΚ ΤΑΞΙ

tr_132.jpgΤα Ε.Δ.Χ., αυτοκίνητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτελούν μεταφορές προσώπων (επιβατών) με τις αποσκευές που τους συνοδεύουν. Κάθε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο έχει έδρα Δήμο ή Κοινότητα ή και ευρύτερη περιοχή, που νόμιμα καθορίζεται, εντός της οποίας υποχρεούται να παρέχει εξυπηρέτηση, χωρίς επιλογή επιβατών. Μέσα στα όρια της έδρας του Ε.Χ.Δ. αυτοκίνητου (περιμετρική ζώνη), εφαρμόζεται μονή ταρίφα, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα τομιλογιακή πολιτική, ενώ εκτός αυτή διπλή ταρίφα.

Περισσότερα...

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας - Ο.Α.Σ.Α.

tr_057.jpgΟ Ο.Α.Σ.Α. χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Ε., για να ενημερώνει το επιβατικό κοινό, για κάθε θέμα μείζονος σημασίας, που αφορά το σύστημα των Αστικών Συγκοινωνιών. Στον Ο.Α.Σ.Α. λειτουργεί "Γραφείο εξυπηρέτησης Κοινού" και τηλεφωνικό πληροφοριακό κέντρο, με το τριψήφιο αριθμό 185, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Περισσότερα...

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης - Ο.Α.Σ.Θ.

tr_033.jpgΟ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όπως καθορίζεται από την σύμβαση του Ο.Α.Σ.Θ. με το Ελληνικό Δημόσιο (Ν. 2898/2001).

Περισσότερα...

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος - Ο.Σ.Ε.

tr_128.jpgΟ Ο.Σ.Ε. μεταφέρει επιβάτες, αποσκευές, συνοδευόμενα αυτοκίνητα, δέματα express και εμπορεύματα, εντός και εκτός της επικράτειας. Επίσης μεταφέρει επιβάτες, μέσω λεωφορειακών συνδέσεων, με συγκεκριμένα δρομολόγια, προς χώρες του εξωτερικού.
 

Περισσότερα...