Μισθώσεις ταξί

tr_025.jpgΟ οδηγός ταξί οφείλει να μην αρνείται τη μίσθωση του ταξί σε οποιονδήποτε επιβάτη, εκτός αν αυτός βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών, η δε επιλογή επιβατών με οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύεται. Ακόμα, ο οδηγός ταξί οφείλει να μην παρέχει εξυπηρέτηση με πολλαπλή μίσθωση, να μην επιβιβάσει δηλαδή άλλο άτομο, εκτός εάν του το επιτρέψετε.

Το κόμιστρο που εισπράττει ο οδηγός δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το προβλεπόμενο. Η χρέωση κατά μεταφερόμενο επιβάτη (εισιτήριο) κατά κανόνα απαγορεύεται επίσης, όπως και η ανάληψη υποχρέωσης προμίσθωσης, εκτός όταν ο μισθωτής είναι το Δημόσιο και όταν πρόκειται για κοινωνικούς σκοπούς (π.χ. γάμους, κηδείες, κλπ.).

Ο οδηγός ταξί έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις απέναντι στον επιβάτη:

  • πρέπει να είναι ευγενικός, πρόθυμος και εξυπηρετικός
  • πρέπει να είναι ευπρεπής στην εμφάνιση
  • οφείλει να μεταφέρει τις αποσκευές του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο
  • μόλις επιβιβάζει επιβάτη να κατεβάζει την πινακίδα με την επιγραφή "ΕΛΕΥΘΕΡΟ" και να θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο
  • κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχει τις πινακίδες "ΕΛΕΥΘΕΡΟ" και "ΤΑΞΙ" σβηστές, όταν το ταξί είναι μισθωμένο και το αντίθετο
  • να χρησιμοποιεί τη συντομότερη διαδρομή για τον προορισμό του επιβάτη, εκτός εάν ο επιβάτης επιλέξει άλλη διαδρομή
  • να ερωτά τον επιβάτη, όταν εξέρχεται από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να χρεώνει διπλή ταρίφα
  • να παραδίδει στην αστυνομία ή στον κάτοχο του, αντικείμενα που έχουν λησμονηθεί στο ταξί
  • να μη θέτει σε λειτουργία μουσικές συσκευές ούτε να ανοίγει τα παράθυρα του αυτοκινήτου χωρίς την άδεια του επιβάτη
  • να δίδει πληροφορίες στον επιβάτη για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση, να διαθέτει ρέστα και να δίνει απόδειξη όταν του ζητείται.

Σε περίπτωση παράβασης αυτών των υποχρεώσεων των οδηγών ταξί, προβλέπονται αστυνομικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Οι επιβάτες θα πρέπει να αναφέρουν στην αστυνομική αρχή περιπτώσεις υπερβολικής χρέωσης, και να μεταφέρουν τα παράπονα τους στους συλλόγους ταξί και στους συλλόγους προστασίας καταναλωτών.