• Το προσωπικό κίνησης (οδηγοί, σταθμάρχες, ελεγκτές) είναι υποχρεωμένοι να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να συμπεριφέρονται, ευγενικά, προς το επιβατικό κοινό και ειδικότερα προς τα εμποδιζόμενα άτομα.
 • Οι ελεγκτές κομίστρων πρέπει να υποδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα, κατά τη διάρκεια ελέγχου των εισιτηρίων.
 • Το διοικητικό προσωπικό του Ο.Α.Σ.Α. και των φορέων είναι υποχρεωμένο να απαντά σε γραπτά αιτήματα, που αφορούν μετακινήσεις στάσεων, τροποποιήσεις δρομολογίων ή διαδρομών, εντός 15 ημερών από την κατάθεση του αιτήματος. Σε περίπτωση που απαιτείται αυτοψία, ο χρόνος αυξάνεται σε 25 ημέρες.
 • Το διοικητικό προσωπικό του Ο.Α.Σ.Α. και των φορέων, είναι υποχρεωμένο να απαντά σε γραπτά παράπονα και άλλες υποδείξεις του επιβατικού κοινού, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος.
 • Οι συγκοινωνιακοί φορείς ( Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π.) θέτουν σε κυκλοφορία τα απαιτούμενα οχήματα, για την εκτέλεση των δρομολογίων, καθαρά και συντηρημένα.
 • Σε κεντρικά σταθμαρχεία των Αθηνών είναι τοποθετημένα "κυτία παραπόνων - υποδείξεων", στα οποία το επιβατικό κοινό μπορεί να αφήσει προτάσεις, υποδείξεις, παράπονα κλπ.
 • Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών των εισιτηρίων, οι κάτοχοι των παλαιών μπορούν να ανταλλάσσουν τα παλαιά εισιτήρια με νέα, πληρώνοντας τη διαφορά της αξίας, σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από τον Ο.Α.Σ.Α.


Αποζημίωση επιβατών
Η μη τήρηση ορισμένων διατάξεων των παρόντος Χ.Υ.Κ. μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή αποζημίωσης στο θιγόμενο επιβάτη.

Η καταβολή της αποφασιζόμενης από τον αρμόδιο φορέα αποζημίωσης γίνεται είτε με τη διάθεση αντιστοίχου αριθμού εισιτηρίων, είτε με την καταβολή μετρητών.

Η αποζημίωση ορίζεται ως εξής:

 • 29,34ευρώ αποζημίωση για αποδεδειγμένη ανάρμοστη συμπεριφορά υπηρεσιακών οργάνων, προς τον επιβάτη, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Βασική προϋπόθεση, στην περίπτωση αυτή, είναι τελεσίδικη πειθαρχική καταδίκη του υπαίτιου υπαλλήλου.
 • 14,67ευρώ, αποζημίωση, για μη έγκαιρη απάντηση σε έγγραφο αίτημα, υπόδειξη, ή επισήμανση επιβάτη ή πολίτη.


Εφαρμογή του Χ.Υ.Κ.
Οι διατάξεις του παρόντος Χ.Υ.Κ. δεν έχουν ισχύ και δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ύπαρξη συνθηκών ανώτερης βίας, έκτακτων γεγονότων και συμβάντων (π.χ. απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απρόβλεπτες βλάβες κ.λπ.)
 • Αντίθεσης των επιβαλλομένων ή αιτουμένων ενεργειών με διατάξεις υφιστάμενων Νόμων, Εσωτερικών Κανονισμών και λοιπόν ρυθμίσεων.
 • Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος ή αξιώσεως επιβάτη ή πολίτη.
 • Εξάρτησης της υλοποίησης της δέσμευσης του φορέα από αρμοδιότητες ή ενέργειες τρίτων Φορέων ή Υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσιών Υπουργείων, Αστυνομίας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.).


Ώρες λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών

Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Λεωφορεία 5:00-23:30 5:00-23:30 5:30-23:30
Τρόλλεϋ 5:00-00:30 5:00-00:30 5:30-00:30
Ηλεκτ. Σιδηρόδρομος 5:00-24:00 5:00-24:00 5:00-24:00
 

Από το ωράριο αυτό εξαιρούνται οι ακόλουθες λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση:

 •     Ε95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ express
 •     Ε96 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ express
 •     040 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Όλα τα λεωφορεία, τρόλλεϋ και ο ηλεκτρικός δεν έχουν το ίδιο πλήθος δρομολογίων, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μερικά είναι πιο τακτικά από άλλα. Για αυτές τις περιπτώσεις ή όταν δεν είστε σίγουροι για την καταλληλότερη διαδρομή, που πρέπει να επιλέξετε, για να πάτε στον προορισμό σας, μπορείτε να καλέσετε το τηλεφωνικό κέντρο του Ο.Α.Σ.Α. 185 και να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Εισιτήρια

 • Για τα μπλε λεωφορεία της Ε.ΘΕ.Λ., τα πράσινα λεωφορεία του Η.Σ.Α.Π. και τα τρόλλεϋ ισχύουν τα ίδια εισιτήρια, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα εκδοτήρια της Ε.ΘΕ.Λ., των Η.Λ.Π.Α.Π. και από μερικά περίπτερα.
 • Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ισχύουν μόνο τα εισιτήρια, που εκδίδονται, από τα εκδοτήρια και τα αυτόματα μηχανήματα, τα οποία βρίσκονται μέσα στους σταθμούς του ηλεκτρικού. Τα συγκεκριμένα εισιτήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα άλλα αστικά μέσα μεταφοράς.

Εισιτήρια & κάρτες απεριορίστων διαδρομών 
 
 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ & ΤΡΟΛΕΪ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑΜΕΙΑ
Η.Σ.Α.Π. ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3
Κανονικό €0,451 €0,602 € 0,703  
Μειωμένο € 0,201 €0,302 € 0,403
Κανονικό € 0,703
Μειωμένο €0,403
Γραμμών Αεροδρομίου € 2,904
Ημερήσιο € 2,904


Α. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Διευκρινήσεις

1. Τα εισιτήρια, για λεωφορεία και τρόλεϊ, ισχύουν για μία μόνο διαδρομή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις μετεπιβίβασης:

 •     Από γραμμή-κορμό, σε τοπική γραμμή και αντίστροφα.
 •     Από διαδημοτική γραμμή, σε τοπική γραμμή και αντίστροφα.
 •     Από γραμμή express, σε τοπική γραμμή και αντίστροφα.


Στις περιπτώσεις αυτές, ο επιβάτης υποχρεούται να επικυρώσει το εισιτήριό του δύο φορές, μία σε κάθε γραμμή που χρησιμοποιεί και μέσα στο χρονικό περιθώριο των δύο (2) ωρών.

2. Τα εισιτήρια των € 0,60 και € 0,30 ισχύουν για μετακινήσεις σε μία ή δύο διαδοχικές ζώνες της γραμμής 1: Πειραιάς-Κηφισιά.

3. Τα εισιτήρια των € 0,70 και € 0,40 ισχύουν για μετακινήσεις:

 • Και στις τρεις ζώνες της γραμμής 1.
 • Στις γραμμές 2 ή /και 3 του μετρό.
 • Για συνδυασμένη χρήση των γραμμών 1,2 και 3, προς μία κατεύθυνση (χωρίς επιστροφή), εφόσον η συνδυασμένη χρήση γίνεται εντός 90'. Κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδρομής, δεν επιτρέπεται η έξοδος και επανείσοδος σε σταθμό.


Η γραμμή του Η.Σ.Α.Π. χωρίζεται σε τρεις ζώνες:

 •     1η Ζώνη: Πειραιάς-Μοναστηράκι.
 •     2η Ζώνη: Μοναστηράκι - Άνω Πατήσια.
 •     3η Ζώνη: Άνω Πατήσια - Κηφισιά.


4. Τα εισιτήρια αυτά ισχύουν για 24 ώρες, από τη στιγμή της πρώτης επικύρωσής τους και επιτρέπουν απεριόριστο αριθμό διαδρομών, με όλα τα μέσα (λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και μετρό), αλλά ΜΟΝΟ ΜΙΑ μετακίνηση από ή προς τον Αερολιμένα Αθηνών με τις γραμμές express Ε94, Ε95, Ε96.

Όσον αφορά την επικύρωσή τους, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Για χρήση που δεν περιλαμβάνει γραμμές του αεροδρομίου: Το εισιτήριο επικυρώνεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ φορά, κατά την πρώτη διαδρομή.
 • Για χρήση που περιλαμβάνει και τις γραμμές του αεροδρομίου: Το εισιτήριο επικυρώνεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, αν η διαδρομή του κατόχου ξεκινά με κάποια από τις γραμμές του αεροδρομίου. Το εισιτήριο επικυρώνεται ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ, εάν έχει προηγηθεί χρήση μιας ή περισσότερων γραμμών ή μέσων, πριν τη χρήση οποιασδήποτε γραμμής του αεροδρομίου. Μία στο πρώτο όχημα ή μέσο επιβίβασης και μία, κατά την είσοδο του επιβάτη σε γραμμή του αεροδρομίου.


Β. ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ & ΤΡΟΛΕΪ* ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
Μηνιαία Κανονική € 17,50 € 35,00
Μηνιαία Μειωμένη €8,80 € 17,50
Ετήσια € 175,00 € 350,00

*Δεν ισχύουν στις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου Ε94, Ε95, Ε96

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Οι επιβάτες θα πρέπει να επικυρώνουν το εισιτήριο, κατά την επιβίβασή τους, σε λεωφορείο ή τρόλεϊ ή κατά την είσοδό τους στους σταθμούς και να το επιδεικνύουν, κατά τον έλεγχο εισιτηρίων. Όσοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο ή κάρτα, κατά τον έλεγχο, θα πρέπει να επιδεικνύουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το 40πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου που ισχύει στο συγκεκριμένο μέσο. Στις γραμμές express του αεροδρομίου το πρόστιμο είναι δεκαπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, η πληρωμή του γίνεται στο φορέα, που το επέβαλε, κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Στοιχεία επικοινωνίας με τους φορείς αστικών συγκοινωνιών
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Μετσόβου 15, Αθήνα 106-82
Τηλ.: 2108200999, Φαξ: 2108212219
www.oasa.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληρ. Κέντρο 185
για πληροφορίες σχετικά με δρομολόγια, διαδρομές & εισιτήρια.
Ώρες λειτουργίας :
Δευτέρα-Παρασκευή 7:00-21:00, Σάββατο-Κυριακή 9:00-17:00

Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.)
Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης 182 33
Τηλ.: 2104933002, Φαξ: 2104922155
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Πειραιώς Αθηνών (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)
Κίρκης & Αχαΐας, Ν. Φιλαδέλφεια, 143 42
Τηλ.: 2102583300-6, Φαξ : 2102533050
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.)
Αθηνάς 67, Αθήνα, 105 52
Τηλ. : 2103248311, Φαξ : 2103223935
www.isap.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.)
Λεωφ. Κηφισού 94, Αθήνα, 104 42
Τηλ. : 2105194012, Φαξ: 2105194033