Λήψη αυστηρών μέτρων από την Ε.Ε. κατά παραπλανητικών ιστοχώρων πώλησης αεροπορικών

tr_013.jpgΗ αρμόδια, για θέματα καταναλωτή, Επίτροπος της Ε.Ε., κ. Meglena Kuneva, ανακοίνωσε, στα τέλη του 2007, τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής έρευνας, στην οποία συμμετείχαν οι εθνικές αρχές 15 κρατών της Ε.Ε. καθώς και της Νορβηγίας. Η έρευνα αφορούσε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμιτες πρακτικές, που εφαρμόζουν ορισμένοι ιστοχώροι πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι πάνω από το 50% του συνόλου των ιστοχώρων παρουσιάζει "ανωμαλίες", κυρίως όσον αφορά τον τρόπο αναγραφής των τιμών και τη σαφήνεια των όρων. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι εθνικές αρχές επιβολής της νομοθεσίας, στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, καθώς και τη Νορβηγία εξέτασαν, αναλυτικά, πάνω από 400 ιστοχώρους, για να ελέγξουν τη συμμόρφωσή τους, προς την κοινοτική νομοθεσία, για τους καταναλωτές. Αυτός ο έλεγχος ακολουθήθηκε, από μια φάση επιβολής των προβλεπόμενων κανόνων, κατά την οποία οι αρχές επικοινώνησαν, με τις εταιρίες και ζήτησαν, από αυτές, να διορθώσουν το περιεχόμενο των ιστοχώρων τους ή να διευκρινίσουν τη θέση τους. Η επίτροπος κ. Kuneva προειδοποίησε τις εταιρίες, να συμμορφωθούν, μέσα σε τέσσερις μήνες. Διαφορετικά πέραν της δικαστικής οδού, η Επίτροπος προειδοποίησε ότι θα κατονομάσει και θα καταγγείλει, δημόσια, τις εταιρείες, που δεν θα έχουν προχωρήσει, σε συμμόρφωση των ιστοχώρων τους, προς την νομοθεσία της Ε.Ε. μετά το τετράμηνο.

"Είτε είναι στις Βρυξέλλες, είτε στη Βαρκελώνη, στο Μόναχο ή στο Μάντσεστερ, οι καταναλωτές αξίζουν μια σαφή και δίκαιη πολιτική τιμολόγησης και όχι εκπλήξεις συγκαλυμμένες στα "ψιλά γράμματα" των συμβατικών όρων", δήλωσε η κ. Meglena Kuneva.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα, σε:
Σαφή τιμολόγηση: Σαφής ένδειξη της συνολικής τιμής θα πρέπει να δίδεται, στην τιμή, που αναφέρονται, στον ιστοχώρο. Π.χ. πρόσθετα τέλη, όπως φόροι, τέλη κράτησης ή χρήσης πιστωτικής κάρτας θα πρέπει, σαφώς, να αναφέρονται, από την αρχή, αντί να προστίθενται, σε περαιτέρω στάδιο της κράτησης.
Διαθεσιμότητα: Οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς, ειδικά, περιορισμοί, στη διαθεσιμότητά της, θα πρέπει να αναφέρονται, σαφώς. Οι τιμές και οι ειδικές προσφορές, συχνά, χρησιμοποιούνται, για να προσελκύσουν τους καταναλωτές, στη διαδικασία κράτησης μιας πτήσης, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων διαθέσιμος, με βάση την διαφημιζόμενη προσφορά.
Θεμιτούς συμβατικούς όρους: Οι γενικοί συμβατικοί όροι θα πρέπει να αναφέρονται, με σαφήνεια, να είναι εύκολα προσβάσιμοι και κατανοητοί. Δεν πρέπει να υπάρχουν καταχρηστικοί όροι. Οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να διατίθενται στη γλώσσα του καταναλωτή.

Αυτά, βέβαια, ισχύουν, "στα χαρτιά", σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, "υπάρχει άλλος θεός". Δημοσιεύουμε δελτίο τύπου του ΚΕ.Π.ΚΑ., για το ίδιο θέμα, που εκδώσαμε στις 28 Νοεμβρίου 2008.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών απέστειλε, σήμερα, την παρακάτω επιστολή, στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο, την οποία κοινοποίησε στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Βλάχο, στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Οικονόμου και στο Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).

"Κύριε Υπουργέ,

Έπειτα, από καταγγελίες καταναλωτών στο ΚΕ.Π.ΚΑ., διενεργήσαμε μια γρήγορη έρευνα, μέσω διαδικτύου, σε ιστοσελίδες διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών, ενόψει των Χριστουγέννων.

Παρατηρήσαμε ότι οι τιμές, που αναφέρονται, δεν είναι οι τελικές τιμές καταναλωτή. Οι περισσότερες δεν περιλαμβάνουν φόρους αεροδρομίων, ή επίναυλο καυσίμων.

Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή των τουριστικών πρακτόρων παραπλανεί τους καταναλωτές και θέτει, υπό αμφισβήτηση, το δικαίωμά μας, στην πλήρη πληροφόρηση. Είναι αδιανόητο, ένα μήνα, πριν την αναχώρηση, να μη γνωρίζει ο διοργανωτής του οργανωμένου ταξιδιού τους φόρους αεροδρομίου και να χρησιμοποιεί αστερίσκους και "ψιλά γράμματα", για να αποφύγει την υποχρέωση της σαφούς και πλήρους πληροφόρησης του καταναλωτή. Επίσης, είναι αδιανόητο να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, το εισιτήριο, χωρίς επίναυλο καυσίμων. Εκτός και αν η πρακτική αυτή υποκρύπτει προσπάθεια δελεασμού των καταναλωτών, με χαμηλότερες τιμές.

Παρακαλούμε, για άμεσες ενέργειες αρμοδιότητά σας, με παράλληλη ενημέρωσή μας".

Επισημαίνουμε, στους καταναλωτές, να είναι, ιδιαίτερα, προσεκτικοί. Πρέπει να απαιτούν να γνωρίζουν την τελική τιμή, που θα πληρώσουν. Καλόν είναι, βέβαια, να αποφεύγουμε τους διοργανωτές ταξιδιών, που μας δίνουν μισή ή λάθος πληροφόρηση.