Η υψηλές τιμές των τροφίμων επηρεάζουν, αρνητικά, εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, κυρίως αυτούς, που ζουν στα όρια της φτώχιας και της πείνας. Οι πρόσφατες αυξήσεις, στις τιμές τροφίμων, επηρεάζουν τους καταναλωτές, παγκοσμίως. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσίασαν ελαφρά μείωση, τους τελευταίους μήνες, είναι μάλλον απίθανο να δούμε τις τιμές των τροφίμων να σταθεροποιούνται ή να πέφτουν, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η σχέση διατροφής και υγείας είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Ο πατέρας της Ιατρικής, Ιπποκράτης (460 π.Χ.) διετύπωσε με τον ακόλουθο τρόπο τις προϋποθέσεις της καλής (θετικής) υγείας:

"Η θετική υγεία απαιτεί γνώση της πρωτογενούς σύστασης του ατόμου (διάβαζε γενετική) και των δυνατοτήτων διαφόρων τροφίμων, τόσο εκείνων που ενυπάρχουν, όσο και εκείνων που προέρχονται από τη δεξιότητα του ανθρώπου (διάβαζε επεξεργασία).......

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, το πρόβλημα της παχυσαρκίας, ο έλεγχος των διαφημίσεων, που απευθύνονται σε παιδιά, η παύση της πολιτικής των ανεξέλεγκτων επιδοτήσεων (Η.Π.Α., Καναδά), στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, η προστασία του Καταναλωτή, από την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών, το πρόβλημα των ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Spam) και η ασφάλεια των αγορών, μέσω διαδικτύου ήταν τα θέματα, που κυριάρχησαν στην 6η Συνάντηση του Δι-Ατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών, που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 1-3 Φεβρουαρίου 2004.

Αυτό το χρονικό διάστημα, αρχίζουν οι διαβουλεύσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δίαιτα, τη Φυσική Άσκηση και την Υγεία. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) αρχίζει μια εκστρατεία, για την καλύτερη διατροφή.