Καταναλωτικά Βήματα 1/1995199501vimata.jpgΗ χρονιά
του
καταναλωτή


Το 1995 συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την επίσημη αναγνώριση των θεμελιωδών αρχών προστασίας του καταναλωτή από τον μεγαλύτερο πολυεθνικό οργανισμό: τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη και πορεία του καταναλωτικού κινήματος το οποίο ξεκίνησε το 1930 με την ίδρυση της Αμερικανικής Ένωσης Καταναλωτών και έφθασε στα σημερινά Ζηλευτά επίπεδα ανάπτυξης με την παγκόσμια ανάπτυξη σε 130 χώρες του κόσμου.

Η φετινή χρονιά - που αποτελεί μια σημαντική επέτειο για όλους τους καταναλωτές του κόσμου - βρίσκει το ελληνικό καταναλωτικό κίνημα σε μια κρίσιμη καμπή: ένα σημαντικό νομοθέτημα (ο ν. 2235/ 94) που μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή και αρχίζει να κάνει τα πρώτα βήματα του χρειάζεται τη στήριξη των καταναλωτών και της πολιτείας προκειμένου να πετύχει και να επιβεβαιώσει τις ελπίδες μας ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή και την ανάπτυξη των ενώσεων καταναλωτών. Το ΚΕΠΚΑ ήδη έχει αναγνωριστεί ως ένωση καταναλωτών σύμφωνα με το νέο νόμο και προγραμματίσει μια σειρά εκδηλώσεων για να γιορτάσει τα δέκα χρόνια από τη σημαντική αυτή επέτειο. Ο κύκλος των εκδηλώσεων θα ξεκινήσει την 15η Μαρτίου 1995 με κεντρική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται φάκελος από την ίδρυση του μέχρι σήμερα και θα γίνει παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο σε πολλές πόλεις της χώρας μας. Η προσπάθεια θα είναι να πλησιάσουμε τον καταναλωτή, να του γνωρίσουμε τα δικαιώματα του και να τον ενθαρρύνουμε να τα ασκήσει αποτελεσματικά. Παράλληλα, ετοιμάζονται εισηγήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για μια σειρά θεμάτων (λαϊκές αγορές, διαφήμιση, ασφάλεια προϊόντων, ασφάλιση, ενημέρωση καταναλωτών, πρόσβαση στη δικαιοσύνη κ.ά.) τα οποία απασχολούν έντονα τους έλληνες καταναλωτές.

Το 1995 ελπίζουμε ότι θα είναι η χρονιά του καταναλωτή. Το ΚΕΠΚΑ προσπαθεί στα πλαίσια που του παρέχουν οι δυνατότητες του να αξιοποιήσει όλα τα δεδομένα και τις συγκυρίες που υπάρχουν για τη βελτίωση της θέσης του καταναλωτή. Δεν αρκεί όμως αυτό. Πρέπει να το θέλει και ο ίδιος ο καταναλωτής που θα πρέπει να πάψει να εφησυχάζει και να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια μας.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς