Καταναλωτικά Βήματα 10/2002200210vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Με αφορμή τις αυξήσεις τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες, ξεκίνησε ένας εκτεταμένος δημόσιος διάλογος με θέμα την ελεύθερη αγορά.

Η συμβολή του γράμματος του εκδότη στο διάλογο αυτό, είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένη, αλλά μπορεί να είναι ουσιαστική.

Είναι γνωστό ότι την τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα επικράτησε, παγκόσμια, το μοντέλο της ελεύθερης οικονομίας. Η χώρα μας έχει ενταχθεί σε αυτό το μοντέλο, δένοντας την τύχη της με τη μεγάλη οικογένεια των ευρωπαϊκών χωρών. Η εθνική αυτή επιλογή έχει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και πολλές ουσιαστικές δυσκολίες, σε όλους τους τομείς.

Στον τομέα της αγοράς, ο παλιός αυτονόητος ρόλος του κράτους "προστάτη", που μπορούσε να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών, δεν υφίσταται πλέον. Οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα, υπακούοντας στους κανόνες της Προσφοράς και της Ζήτησης. Την προσφορά τη ρυθμίζουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές, ενώ η ζήτηση είναι υπόθεση των Καταναλωτών. Οι παραγωγοί και προμηθευτές είναι ολιγάριθμοι, αλλά ισχυροί και ενωμένοι γύρω από τα συλλογικά τους όργανα. Η αυτονόητη ισχύς των Καταναλωτών - Πολιτών πηγάζει και από την ατομική αλλά κυρίως από τη μαζική συλλογική στάση και δράση τους.

Αυτή η συλλογικότητα στη δράση εκφράζεται από τις Ενώσεις των Καταναλωτών. Η ανάγκη αντιμετώπισης των σημερινών προκλήσεων που προκύπτουν από την λειτουργία της "ελεύθερης αγοράς" και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την έως τώρα λειτουργία των Ενώσεων Καταναλωτών, επιβάλλουν την άμεση τροποποίηση - αναπροσαρμογή του νομικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία των Ενώσεων Καταναλωτών. Το νέο πλαίσιο πρέπει να διασφαλίζει τη συλλογική δημοκρατική και αυτοελεγχόμενη λειτουργία των Ενώσεων και συγχρόνως να προβλέπει διαδικασίες αποβολής - διαγραφής, των Ενώσεων σφραγίδων, των Ενώσεων που παραβαίνουν τις διεθνείς αρχές του Καταναλωτικού Κινήματος, από το υγιές σώμα του Καταναλωτικού Κινήματος. Ακόμη, το νέο πλαίσιο πρέπει να αναγνωρίζει τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Ενώσεις Καταναλωτών και να βοηθά την ενοποίησή τους, με σκοπό ένα αποτελεσματικό, δυνατό, αξιόπιστο Καταναλωτικό Κίνημα, αντιγράφοντας πολλές από τις διατάξεις του νόμου 1264/82 που αφορά το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Θεωρούμε τις διατάξεις που προβλέπουν την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου στις εκλογικές διαδικασίες του Καταναλωτικού Κινήματος, ως αυτονόητες. Επίσης, αυτονόητη είναι για μας η διάταξη που θα επιβάλει το ασυμβίβαστο, ανάμεσα στην ιδιότητα του μέλους Διοικητικών Συμβουλίων, Εξελεγκτικών Επιτροπών ή αντιπροσώπων για τα συνέδρια, και την ιδιότητα του αμοιβομένου στελέχους.

Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης