Καταναλωτικά Βήματα 7-8/2003200307vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής και η θεματολογία της μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Η Παγκοσμιοποίηση, ως γνωστόν, έχει ευνοήσει, κυρίως, τις επιχειρήσεις και το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, σε βάρος των δυνάμεων της εργασίας και των Πολιτών -Καταναλωτών.

Τη δεχόμαστε νομοτελειακά ή αγωνιζόμαστε για τη δημιουργία νέων θεσμών και την ενδυνάμωση των ήδη υφιστάμενων; Αγωνιζόμαστε να μετατρέψουμε την παγκοσμιοποιημένη ελεύθερη αγορά, από "ζούγκλα", όπου "ο μεγάλος τρώει τον μικρό", σε μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία θα λειτουργεί προς όφελος όλων; Τα κοινωνικά κινήματα, που αντιδρούν και μάχονται κατά της Παγκοσμιοποίησης έχουν, κυρίως,σα στόχο τους αυτή την προοπτική.

Η Παγκοσμιοποίηση πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών, των Καταναλωτών - Πολιτών, των δυνάμεων της εργασίας, των επιχειρήσεων, με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες και στο περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι έχει αποδείξει, αρκετές φορές στο παρελθόν, ότι προωθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης και διακυβέρνησης, που βασίζεται περισσότερο στο σεβασμό του ανθρώπου, αντιμετωπίζει προβλήματα. Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των Καταναλωτών, κινείται με πολύ αργά βήματα, εν μέσω σκοπέλων, που θέτουν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Οι οδηγίες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την καταναλωτική πίστη, την κοινή αγροτική πολιτική, τα χημικά, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κ.λπ. αντιμετωπίζουν σφοδρές αντιδράσεις.

Οι Ευρωπαίοι Πολίτες, όμως, δε σκοπεύουν να θυσιάσουν τα δικαιώματά τους, στο βωμό της συναίνεσης. Διεκδικούν, αγωνίζονται, πιέζουν τους ηγέτες τους. Το Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Συμβούλια Υπουργών, αν και διαθέτουν "περιορισμένες" αρμοδιότητες, απέναντι στα πολυεθνικά και υπερεθνικά οικονομικά συμφέροντα, πολλές φορές, αντιστέκονται στις πιέσεις που τους ασκούνται από αυτά (π.χ.. η απόρριψη της Οδηγίας, για την διαφήμιση των φαρμάκων απευθείας στους ασθενείς), εκφράζοντας το κοινό λαϊκό αίσθημα. Η αναβάθμιση του ρόλου της Ευρώπης, στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει τη φωνή των Πολιτών - Καταναλωτών.

Η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, αυτές τις μέρες, ασφυκτιούν από τον αστυνομικό έλεγχο. Δέκα πέντε χιλιάδες αστυνομικοί θα "διατηρήσουν την τάξη". Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν βίαιες αντιδράσεις από ανθρώπους, που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τη δράση των κοινωνικών κινημάτων. Ας μην παραβλέπουμε, όμως, το γεγονός ότι και στην "επιβαλλόμενη" Παγκοσμιοποίηση, υπάρχουν επιθετικές δράσεις, από την πλευρά των οικονομικών συμφερόντων, με στόχο το κέρδος, χωρίς να υπολογίζεται ο ανθρώπινος παράγοντας και το περιβάλλον. Ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι "η δράση προκαλεί αντίδραση".

Λύση στα προβλήματα, που επιβάλλονται από την Παγκοσμιοποίηση, θεωρούμε ότι αποτελεί η Ευρώπη των λαών και των πολιτισμών, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Αυτή την Ευρώπη, η οποία μπορεί και πρέπει να συμβάλει, θετικά, στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της Παγκοσμιοποίησης, ας την περιφρουρήσουμε, σαν κάτι πολύτιμο. Ας μην την "πετροβολούμε".

Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης