Καταναλωτικά Βήματα 8-9/2006200608-09vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Σε κάθε περιοδικό μας, αναφέρουμε επιτυχίες του Καταναλωτικού Κινήματος. Πρωτεργάτης και πάλι το ΚΕ.Π.ΚΑ., η δική μας οργάνωση. Πίσω από κάθε επιτυχία, σε ατομικό (επίλυση ατομικών προβλημάτων καταναλωτών) ή σε συλλογικό επίπεδο (θεσμικές αλλαγές), υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια, που, καθημερινά, καταβάλλουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα επαγγελματικά στελέχη και οι συνεργάτες του ΚΕ.Π.ΚΑ.. Το "μίγμα" εμπειρίας, τεκμηρίωσης, γνώσης και κινηματικής λογικής, αποτελεί το βασικό συστατικό στοιχείο των επιτυχιών.

Γεννιέται, όμως, ένα ερώτημα: Θα σταματήσουν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι Καταναλωτές, με τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών, είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε το δημόσιο, είτε οι δήμοι, είτε οι νομαρχίες; Ανεπιφύλακτα, απαντώ: Όχι, θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Όμως, εξαρτάται και από την δική μας στάση και δράση, ως Πολίτες - Καταναλωτές, αν τα προβλήματα θα αυξάνουν, θα γίνονται σοβαρότερα ή θα μειώνονται και ως προς τον αριθμό και ως προς τη σοβαρότητα.

Η καθημερινή μας στάση, ως Καταναλωτές, δηλαδή, ποιο αγαθό αγοράζουμε, με ποιον τρόπο το επιλέγουμε, από ποιον το αγοράζουμε, "επιβραβεύει ή τιμωρεί" τους προμηθευτές αγαθών.

Στη λειτουργία της αγοράς, εμπλέκονται και η Πολιτεία, και οι Δήμοι και οι Νομαρχίες. Θεσμοθετούν κανόνες, διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς, τους οποίους ενεργοποιούν ή αδρανοποιούν (ανάλογα με την πολιτική βούληση του ασκούντος τη διοίκηση), παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες, μάλιστα, είναι μονοπωλιακού χαρακτήρα, χωρίς ανταγωνισμό, που να επιτρέπει, στον Καταναλωτή, να λάβει υπηρεσίες, από το διπλανό Κράτος, Δήμο ή Νομαρχία. Δεν μπορούμε να μετακομίζουμε το σπίτι μας, κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το δημόσιο.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η απουσία χώρων στάθμευσης και ποδηλατοδρόμων, η ασχήμια στην εμφάνιση των πόλεων, η έλλειψη πρασίνου, παιδικών χαρών, χώρων άθλησης, σχολείων, η εγκατάλειψη των οδικών αρτηριών και των πάρκων, η εγκληματική αδιαφορία, για την διευκόλυνση των μετακινήσεων των ανθρώπων, με αναπηρίες, η κακή ποιότητα υπηρεσιών ακόμα και η άρνηση παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας του δημοσίου, οι πελατειακές σχέσεις και η αδιαφάνεια, που χτίζονται πάνω στην κακή παροχή υπηρεσιών και τις οποίες καλούμαστε όλοι οι Καταναλωτές να πληρώσουμε, μέσα από τα τέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι μέρος των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουμε, καθημερινά και που ανήκουν, στις αρμοδιότητες των τοπικών αιρετών αρχόντων.

Ως Καταναλωτές, καθημερινά, επιβραβεύουμε ή τιμωρούμε τους προμηθευτές, με τις επιλογές μας.

Ως Πολίτες, κάθε τέσσερα χρόνια, επιβραβεύουμε ή τιμωρούμε τους εκλεγμένους άρχοντες.

Η ευθύνη μας είναι τεράστια. Στο χέρι μας, είναι να διορθώσουμε τα όσα μας ενοχλούν, μας προβληματίζουν, μας προσβάλλουν.

Ο Πρόεδρος
και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ.

Νικόλαος Τσεμπερλίδης