Καταναλωτικά Βήματα 6-7/2006200606-07vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


"Γιατί τα γραφεία του ΚΕΠΚΑ δε λειτουργούν όλες τις ώρες, που είναι ανοικτή η αγορά;" "Από που θα πάρουμε πληροφορίες;" "Που και πως θα κάνουμε τις καταγγελίες μας;" "Γιατί δεν κάνετε συγκριτικά test προϊόντων;" "Πώς θα κάνουμε σωστές επιλογές, χωρίς αξιόπιστη πληροφόρηση;".

Τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό μέρος σημαντικών ερωτήσεων μελών και φίλων του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Πιστεύω πως είναι απαραίτητο να εκθέσω, στο μικρό αυτό σημείωμα, τον προβληματισμό, την προοπτική και τα προβλήματα, ως απάντηση στα ερωτήματα.

Το τεράστιο έργο, που επιτελούμε και που έχει σχέση, με τα καθημερινά προβλήματα, τη διαμόρφωση της νομοθεσίας, για την προστασία του Καταναλωτή, την ενημέρωση και εκπαίδευση, τη διαμεσολάβηση κ.λπ., έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των πόρων, που διαθέτουμε. Οι εθελοντές και τα επαγγελματικά στελέχη έχουν ξεπεράσει τα "όριά τους".

Η περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΕ.Π.ΚΑ, απαιτεί νέους πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς.

Οι εθελοντές δεν επαρκούν και τα επαγγελματικά στελέχη είναι ελάχιστα, τρία άτομα.

Ο οικονομικοί πόροι του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασίζονται, κυρίως, στις συνδρομές των μελών και καθορίζουν και την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητά μας. Η ετήσια συνδρομή είναι 25 ευρώ και, όμως, έχουμε σοβαρά προβλήματα, για την είσπραξή της. Γι' αυτό, αποφασίσαμε να αναθέσουμε την είσπραξη των συνδρομών, σε επαγγελματικό συνεργείο.

Δυστυχώς, τα περισσότερα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι μέλη "ανάγκης", δηλαδή μέλη, που ήλθαν στο ΚΕ.Π.ΚΑ., για να λύσουν το πρόβλημά τους και ύστερα να ξεχάσουν και το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τη βοήθεια, που έλαβαν, ώστε να λύσουν το πρόβλημά τους. Δε σκέφτηκαν, ούτε για μια στιγμή, ότι κάποιοι άλλοι συνειδητοποιημένοι Πολίτες - Καταναλωτές στηρίζουν την ύπαρξη, και τη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., χρόνια τώρα, ώστε τα μέλη "ανάγκης" να το βρουν έτοιμο και να το "χρησιμοποιήσουν".

Όλοι, πλέον, γνωρίζουν την προσφορά και την αποτελεσματικότητα του ΚΕ.Π.ΚΑ., γι αυτό πρέπει το κάθε μέλος όχι μόνο να πληρώνει, έγκαιρα, τη συνδρομή του, αλλά και να εγγράφει κάθε χρόνο και ένα νέο μέλος. Τότε θα δώσουμε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τη δυνατότητα, να έχει περισσότερα επαγγελματικά στελέχη, να λειτουργεί περισσότερες ώρες, να αντιδρά, γρηγορότερα, να διευρύνει τις δράσεις και την αποτελεσματικότητά του, να βρίσκεται, κάθε στιγμή, δίπλα στον Πολίτη - Καταναλωτή.

Ας ήμαστε εμείς, που θα περηφανευόμαστε ότι "φτιάξαμε" το ΜΕΓΑΛΟ ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ο Πρόεδρος
και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ.

Νικόλαος Τσεμπερλίδης