Διάσκεψη: «Από την λιτότητα στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη»

Η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) διοργανώνει διάσκεψη, στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 20 Μαρτίου 2014. Η διάσκεψη θα φέρει, ως τίτλο: «Από την λιτότητα στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη: αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα».

Περισσότερα...

Ενημερωτικό Δελτίο: Επίσημος Έλεγχος Τροφίμων – Δράσεις, προβλήματα και προοπτικές βελτίωσης


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ
στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας
με ακρωνύμιο “Food Quality Control”
διοργανώνει ημερίδα, 
με θέμα: «Επίσημος Έλεγχος Τροφίμων – Δράσεις, προβλήματα και προοπτικές βελτίωσης». 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί,
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00 π.μ., 
στο Ξενοδοχείο Porto Palace 
(26ης Οκτωβρίου 65, Λιμάνι, Θεσσαλονίκη)
Ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης
Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. 
και Αν. Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
θα συμμετέχει, ως ομιλητής, 
με θέμα: «Καταναλωτές και ασφάλεια τροφίμων»
στη 2η Ενότητα της ημερίδας 
με τίτλο: «Δράσεις συναρμόδιων φορέων Βιομηχανία Καταναλωτές», στη 13.00.

Πανελλαδική Έρευνα Δικαιώματα καταναλωτών την εποχή της κρίσης

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών διεξάγει έρευνα, για να διαπιστώσει πως αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές την εφαρμογή, στην πράξη, των δικαιωμάτων μας, εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Περισσότερα...

Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτή

13-574-web-el.jpg
Στις 14 Μαρτίου 2014, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (E.O.K.E.) διοργανώνει, σε συνεργασία με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.), την Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτή, στη Θεσσαλονίκη (στο νέο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου 1). Αυτή η ετήσια διάσκεψη, την οποία η Ε.Ο.Κ.Ε. διοργανώνει, από το 1999, επικεντρώνεται σε διάφορα προβλήματα, σχετικά με την πολιτική καταναλωτών. Η διοργάνωση του 2014 θα είναι αφιερωμένη, στο εξής θέμα: «Προστασία των καταναλωτών και κοινωνική ένταξη σε περιόδους κρίσης».
 
Ακόμη και σε περιόδους κρίσης, οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ και ακόμη και μια μακροχρόνια κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως δικαιολογία, για τη μη τήρησή τους. Ποιες είναι οι προκλήσεις, που τίθενται, ενώπιον των φορέων χάραξης της πολιτικής, στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών; Οι φορείς, που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή των εν λόγω δικαιωμάτων, είναι επαρκώς αποτελεσματικοί, ή μήπως τα δικαιώματα των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν, απλώς, ένα όραμα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία; Πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η υπερχρέωση και ο οικονομικός αποκλεισμός; 

Περισσότερα...