Ενημερωτικό Δελτίο: Δημοτικό Σχολείο Ν. Μαγνησίας

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία

στην Δ’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ν. Μαγνησίας

σήμερα Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 και ώρα 11:45,

στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μαγνησίας

 

με θέμα:

«Δικαιώματα των καταναλωτών»

 

 

Ομιλητές:

κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης,

Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.

 

κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,

Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς,

Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.