Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ε.Ε. για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.)
από κοινού με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)
διοργανώνουν συνέδριο, 
με θέμα: «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ε.Ε. 
για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης». 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί,
την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 και ώρα 10.30
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος 
(Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743, Αθήνα)

Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη
Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, 
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ. 
θα συμμετέχει, ως ομιλήτρια, 
στην 1η συνεδρία με θέμα: «Ενωσιακές και εθνικές ψηφιακές πολιτικές 
της Ε.Ε. για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης»