Ενημερωτικό Δελτίο:Τα trans – λιπαρά οξέα στη διατροφή μας

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
διοργανώνουν εκδήλωση, 
με θέμα: «Τα trans – λιπαρά οξέα στη διατροφή μας». 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί,
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00 μ.μ.
Στην αίθουσα εκδηλώσεων Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Εθνικής Αμύνης 27, Θεσσαλονίκη)

Ο κ. Γεώργιος Σαμούρης
ειδικός επιστήμονας και μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.,
θα συμμετέχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
που θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, 
μαζί με άλλους εκπροσώπους φορέων καταναλωτών & αρμοδίων υπηρεσιών, 
με συντονίστρια την καθηγήτρια Χημείας Τροφίμων κ. Μ.Τσιμίδου.