Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική - Καταστατική)

Καλούνται όλα τα μέλη του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών,
στην τακτική Απολογιστική- Καταστατική Γενική Συνέλευση,
η οποία θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00,
στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Βασ. Ηρακλείου 32, 6ος όροφος).
με θέματα:
Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έτους 2012
Τροποποίηση Καταστατικού
Προγραμματισμός δράσης


Παράκληση να δημοσιευτεί

Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική - Καταστατική)

Καλούνται όλα τα μέλη του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών,
στην τακτική Απολογιστική- Καταστατική Γενική Συνέλευση,
η οποία θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00,
στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Βασ. Ηρακλείου 32, 6ος όροφος).
με θέματα:
Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έτους 2012
Τροποποίηση Καταστατικού
Προγραμματισμός δράσης


Παράκληση να δημοσιευτεί

Απολογισμός ΚΕ.Π.ΚΑ. έτους 2012


Στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας, δημοσιοποιούμε το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό μας, για το έτος 2012, στην ιστοσελίδα μας.

Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία, στα μέλη μας, που κατοικούν, εκτός Θεσσαλονίκης ή δε μπορούν να παραστούν, στην τακτική Απολογιστική- Καταστατική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013, να ενημερωθούν, να μας κρίνουν και να μας επισημάνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Καλούμε τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. να μας αποστείλουν τυχόν σχόλια,
για τον απολογισμό μας, μέχρι την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013.

Απολογισμός ΚΕ.Π.ΚΑ. έτους 2012


Στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας, δημοσιοποιούμε το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό μας, για το έτος 2012, στην ιστοσελίδα μας.

Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία, στα μέλη μας, που κατοικούν, εκτός Θεσσαλονίκης ή δε μπορούν να παραστούν, στην τακτική Απολογιστική- Καταστατική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013, να ενημερωθούν, να μας κρίνουν και να μας επισημάνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Καλούμε τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. να μας αποστείλουν τυχόν σχόλια,
για τον απολογισμό μας, μέχρι την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013.