Ενημερωτικό Δελτίο: Ημερίδα 21/11/2013

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών
και η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
διοργανώνουν ημερίδα την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00, 
στην αίθουσα James Hall της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής
με θέματα:
«Δικαιώματα καταναλωτών»

«Μείωση όγκου σκουπιδιών»

«Ανακυκλωμένα προϊόντα»


Ομιλητές:
κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης,
Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.

Ευαγγελία Κεκελέκη,
Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς,
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.