Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Όμως η στήριξη των επιχειρήσεων δεν πρέπει να σημαίνει υποβάθμιση και αμφισβήτηση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των καταναλωτών. Δυστυχώς, κάποια κράτη-μέλη (π.χ. Βέλγιο) αποφάσισαν να υποχρεώσουν τους καταναλωτές να αποδεχτούν τα κουπόνια, αντί της επιστροφής χρημάτων τους, για οργανωμένα ταξίδια, που ακυρώθηκαν λόγω κορωνοϊού. Τα κουπόνια δίνουν στους καταναλωτές το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν στο μέλλον (οι ημερομηνίες λήξης των κουπονιών διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση) κάποιο οργανωμένο ταξίδι. Αυτή η πρωτοβουλία κάποιων κρατών-μελών, καθώς και η παρόμοια συζήτηση, που ξεκίνησε, στις Βρυξέλλες, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όταν το οργανωμένο ταξίδι ακυρώνεται, χωρίς ευθύνη του καταναλωτή, είναι υποχρεωτική η επιστροφή όλου του ποσού, που αυτός κατέβαλε, στην τουριστική επιχείρηση, από όπου αγόρασε το οργανωμένο ταξίδι. Και φυσικά, μη σκεφτούμε ότι η επιχείρηση θα πτωχεύσει. Αν είχε ασφαλίσει το οργανωμένο ταξίδι, όπως την υποχρεώνει η νομοθεσία, οι ζημίες θα ήταν αντιμετωπίσιμες.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) απέστειλε επιστολή στον κ. Didier Reynders, Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και τους Καταναλωτές, στην οποία , αφού αναφέρει και αναγνωρίζει όλα τα παραπάνω προβλήματα, ζητάει από τον Επίτροπο να διαφυλάξει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών:
“Πολλοί καταναλωτές πλήττονται σοβαρά, από την παρούσα κατάσταση. Πολλοί έχασαν το εισόδημά τους, αγωνίζονται να πληρώσουν τις δόσεις του δανείου τους, ή το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Ταυτόχρονα, διάφοροι “απατεώνες” εκμεταλλεύονται την κακή ψυχολογική κατάσταση των καταναλωτών, οι κυβερνήσεις συζητούν μέτρα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της προσωπικής ζωής των καταναλωτών και στην αγορά παρατηρούνται ελλείψεις σε φάρμακα και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
Κατανοούμε την ανάγκη στήριξης της οικονομίας, ώστε να ανακάμψει, όταν θα περάσει η πανδημία. Όμως, και οι καταναλωτές πλήττονται και πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις σε αυτούς, όταν αποφασίζονται έκτακτα μέτρα.
Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να επιδείξουν ευελιξία όλοι οι εταίροι της οικονομίας, ώστε να βρούμε λύσεις. Οι καταναλωτές είμαστε αλληλέγγυοι προς τις επιχειρήσεις. Άλλωστε, όταν υπάρχουν πολλές και ευημερούσες επιχειρήσεις, και εμείς απολαμβάνουμε προϊόντα και υπηρεσίες, που εξυπηρετούν τις ανάγκες μας.
Στο σημείο αυτό, θέλουμε να χαιρετίσουμε τη στάση σας να εμπλέξετε τους εκπροσώπους των καταναλωτών – BEUC – στη συζήτηση για τα έκτακτα μέτρα, που θα οδηγούσαν, σε μείωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών για τα οργανωμένα ταξίδια. Το μήνυμά σας ότι πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών όσο και οι ευάλωτες επιχειρήσεις, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει οδηγό για τις λύσεις που προτείνονται, για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Δυστυχώς, κάποιοι συνάδερφοι σας – Επίτροποι βρίσκονται, σε συνεχή επαφή με τη βιομηχανία, π.χ. τηλεπικοινωνίες και ιατρικές συσκευές. Αυτές οι επαφές είναι πιθανό να επηρεάσουν βασικά δικαιώματα των καταναλωτών. Όμως, η φωνή των καταναλωτών δεν ακούγεται. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι τόσο η BEUC, όσο και οι οργανώσεις-μέλη της (όπως το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε, σε λειτουργικές λύσεις και να ενημερώσουμε σχετικά τους καταναλωτές. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η συμμετοχή πολλών εταίρων οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις. Αυτή η εμπειρία μπορεί να εφαρμοστεί και στις έκτακτες περιστάσεις. Η συμμετοχή των εκπροσώπων των καταναλωτών, σε συζητήσεις για την αναστολή νομοθετικών μέτρων που προστατεύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση και θεμελιώδη λίθο καλή διακυβέρνησης και διαφάνειας.
Σας ζητούμε, λοιπόν, να διασφαλίσετε ότι όλοι οι Επίτροποι, συστηματικά, ζητούν την άποψη των Ενώσεων Καταναλωτών, όταν τα έκτακτα μέτρα επηρεάζουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Ελπίζουμε ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων, με την καθοδήγησή σας, θα πράξει ό,τι είναι δυνατό, για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν υποβαθμίζονται από τα έκτακτα μέτρα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ζητηθεί, από τα κράτη-μέλη, τα έκτακτα μέτρα να μην έρχονται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Τέλος, η λειτουργία των μηχανισμών, που συστηματικά τροφοδοτούν με πληροφόρηση όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να ανασταλεί. Η συμμετοχή των ανθρώπων, που πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα καθώς και των Ενώσεων Καταναλωτών είναι σήμερα πιο απαραίτητη από ποτέ αν επιθυμούμε την κοινωνική αποδοχή αυτών την μέτρων”.

κ. Πρωθυπουργέ,
κ. Υπουργέ Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη),

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών συμμερίζεται τις διαπιστώσεις αλλά και τις ανησυχίες της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών και σας ζητά να διασφαλίσετε ότι:
Τα δικαιώματα των καταναλωτών δε θα υποβαθμιστούν λόγω της οικονομικής κρίσης, που προκαλεί ο κορωνοϊός.
Οι Ενώσεις Καταναλωτών θα είναι συνεργάτες σας, στη διαδικασία απόφασης των έκτακτων μέτρων, για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Είμαστε παρόντες, για να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και να τους ενημερώσουμε όποτε χρειαστεί.

Είμαστε έτοιμοι.

Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020

 • Πώς μπορεί η Ε.Ε. να γίνει «κλιματικά ουδέτερη»;

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Αυτό σημαίνει ότι το ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες πηγές. Την ίδια στιγμή, αυτό σημαίνει πως η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη ώστε οι ώρες αιχμής της κατανάλωσης…

  15 Οκτωβρίου 2020