Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:

A/A

Κατηγορία

 

Αριθμός

Ποσοστό

1

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

 

420

42,42

 

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών

315

 

 

 

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

75

 

 

 

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

21

 

 

 

Φυσικό Αέριο

3

 

 

 

Πάροχοι νερού

6

 

 

2

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

 

99

10,00

3

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

78

7,88

4

Πωλήσεις από απόσταση

 

63

6,36

5

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

 

54

5,45

6

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

 

42

4,24

7

Κακή παροχή από ελεύθερους επαγγελματίες

 

30

3,03

8

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

 

27

2,73

9

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

27

2,73

10

Τουριστικές υπηρεσίες

 

24

2,42

11

Ακατάλληλα τρόφιμα

 

18

1,82

12

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 

18

1,82

13

Λοιπές καταγγελίες

 

18

1,82

14

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδ. Ζωής

 

15

1,52

15

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

 

12

1,21

16

Προκαταβολές

 

12

1,21

17

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

 

12

1,21

18

Νοθεία - Κλοπή καυσίμων

 

9

0,91

19

Εισπρακτικές εταιρίες

 

3

0,30

20

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

3

0,30

21

Φάρμακα - υγεία

 

3

0,30

22

Εκπτώσεις

 

3

0,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

990

100,00

Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2018, δεχτήκαμε 246 καταγγελίες, 540 παράπονα, 204 ερωτήματα καταναλωτών.

Το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών λύθηκε, προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, ίσως, η μόνη Ένωση Καταναλωτών, η οποία παρεμβαίνει, στους προμηθευτές και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προμηθευτές, που παραβαίνουν τους κανόνες, στις συναλλαγές τους, με τους καταναλωτές, υποχρεώνονται να εφαρμόσουν, στην πράξη, το δικαίωμα, για αποζημίωση των καταναλωτών, μετά από την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 56.865,64 ευρώ. Αναλυτικά από:

  • Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 31.147,27 ευρώ
  • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 12.498,99 ευρώ
  • Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 6.041,28 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 3.000,00 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 2.100,00 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 1.188,00 ευρώ
  • Επιστροφές προκαταβολών: 600,00 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 290,10 ευρώ

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Όμως, η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. πηγάζει, από τη συμμετοχή των μελών του και τις συνδρομές τους. Θα θέλαμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλους τους καταναλωτές, στη χώρα μας, αλλά αυτό είναι αδύνατο με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, να γίνουν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. να στηρίξουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να μπορούν να απευθύνονται, σε αυτό και να δικαιώνονται, όχι μόνον, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους καταναλωτές είναι η δράση του, για δημιουργία, συμπλήρωση ή διόρθωση νομοθεσίας ή αποφάσεων, που μας αφορούν. Επίσης, ζητούμε, από τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή τις συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.