Καλούνται όλα τα μέλη του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών,

στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική),

η οποία θα πραγματοποιηθεί

την Tετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00,

στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Βασ. Ηρακλείου 32, 6ος όροφος).

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί,

με όσους παρόντες,

την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00,

στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Βασ. Ηρακλείου 32, 6ος όροφος),

με θέματα:

Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έτους 2018

Προγραμματισμός δράσης