Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωκοινοβουλίου πιέζει για αυστηρότερους κανόνες, όταν οι εταιρίες δεν συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί τον αδύναμο κρίκο στην προστασία των καταναλωτών.

Στις 22 Ιανουαρίου 2019, οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν ότι το ανώτατο όριο για τα πρόστιμα θα είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, ή το 4% του ετήσιου τζίρου του εμπόρου, στις χώρες όπου παραβίασε τη νομοθεσία. Το τελικό πρόστιμο θα είναι όποιο είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες δύο επιλογές. Παρόλα αυτά η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών λυπάται που το μέγιστο πρόστιμο θα επιβάλλεται μόνο κατόπιν κοινής δράσης ανάμεσα σε αρκετές εθνικές αρχές. Σήμερα, πολλά κράτη - μέλη μπορούν να επιβάλλουν μόνο πολύ χαμηλά πρόστιμα, τα οποία δεν είναι αποτρεπτικά. Για παράδειγμα, στη Λιθουανία το ανώτατο πρόστιμο, που μπορεί να επιβληθεί, είναι 1.448 ευρώ.

Η σημερινή ψηφοφορία, επίσης, υποστηρίζει την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών, όταν ψωνίζουν online. Για παράδειγμα, οι αγοραστές θα πληροφορούνται ότι η υψηλή κατάταξη ενός αγαθού είναι αποτέλεσμα του ότι ο έμπορος έχει πληρώσει για αυτή την κατάταξη. Επίσης, οι αγοραστές θα ενημερώνονται ποιες παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν, για να γίνει η κατάταξη του αγαθού και τι βαρύτητα είχε η κάθε παράμετρος, στην κατάταξη. Παρόλα αυτά, το Ευρωκοινοβούλιο μας απογοήτευσε, γιατί επέλεξε να μην καταστήσει τους διαδικτυακούς τόπους αγορών υπεύθυνους για τις υποσχέσεις και τις δηλώσεις που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο (πλατφόρμα), ούτε κατέστησε υπεύθυνες τις πλατφόρμες, που ελέγχουν σημαντικές πλευρές της προσφοράς και της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε οι λειτουργούντες τις πλατφόρμες και οι προμηθευτές τους να είναι κοινά υπεύθυνοι για την ορθή ολοκλήρωση των συμβάσεων.

Η κ. Μονίκ Γκόγιενς, Γενική Διευθύντρια της BEUC, σχολίασε:
"Όταν οι επιχειρήσεις παραβιάζουν τη νομοθεσία, οι αρχές πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα, που να είναι πραγματικά αποτρεπτικά. Οι ευρωβουλευτές καλώς υπερψήφισαν τα προτεινόμενα πρόστιμα, που ανέρχονται σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά, δυστυχώς, η επιβολή αυτών των προστίμων προϋποθέτει κοινή δράση από αρκετές εθνικές αρχές.
Στον ψηφιακό κόσμο, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τις παραμέτρους , με βάση τις οποίες ένα προϊόν ή μια υπηρεσία κατατάσσεται σε συγκεκριμένη θέση, στα αποτελέσματα αναζήτησης, ειδικά όταν ο μόνος λόγος της κατάταξης είναι ότι ο έμπορος πλήρωσε. Αυτές οι αλλαγές της νομοθεσίας αποτελούν ένα θετικό βήμα, για την προστασία των καταναλωτών, στην ψηφιακή εποχή.
Τέλος, καλωσορίζουμε την απαλοιφή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κατάργηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, για τους καταναλωτές, που δοκιμάζουν τα αγαθά, πριν τα επιστρέψουν. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης είναι το πλέον γνωστό δικαίωμα στους καταναλωτές και 95% των αγοραστών το θεωρούν σημαντικό. Δεν πρέπει να αποδυναμωθεί".