Αυτό το κρέας ποιος το έφαγε;

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απέστειλε την παρακάτω επιστολή, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, την οποία κοινοποιήσαμε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή.

"Κύριε Υπουργέ,
Τα όσα, πρόσφατα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, γύρω από την εισαγωγή και διάθεση, στη χώρα μας, κατεψυγμένου κρέατος 7,5 ετών, δημιουργούν τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα, στους Καταναλωτές.
1) Για ποιους λόγους, για το συγκεκριμένο κρέας, το οποίο βρισκόταν, επί 7,5 χρόνια, στην Ολλανδία και στην Ιταλία, δεν επιτράπηκε η διάθεση, σε αυτές τις χώρες;
2) Πόσες και ποιες εργαστηριακές εξετάσεις έγιναν, από ελληνικά εργαστήρια; Αφορούσαν, εκτός από μικροβιολογικές εξετάσεις και εξετάσεις, για κατάλοιπα χημικών ουσιών, για διοξίνες κ.λπ.; Είχαν εξεταστεί τα ζώα, πριν σφαγούν, για σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια;
3) Πως είναι δυνατόν το συγκεκριμένο κρέας να αγοράζεται 0,5 €, από τον εισαγωγέα, όταν είναι γνωστό τοις πάσι, ότι η διατήρηση του κρέατος, σε ψυγεία και η μεταφορά του, από χώρα σε χώρα κοστίζουν πολύ ακριβά; Τι συνέβη και το κρέας πουλήθηκε, σε αυτή την εξευτελιστική τιμή, που ούτε το βασικό του κόστος δεν καλύπτεται;
4) Πως είναι δυνατόν αυτό το κρέας, το οποίο είναι δεδομένο ότι είναι κατεψυγμένο επί 7,5 έτη, υποβαθμισμένης ποιότητας και μηδενικής θρεπτικής αξίας, να πωλείται, από τον εισαγωγέα, στις επιχειρήσεις, που το διέθεσαν, 2,8 € το κιλό, όταν νωπό εισαγόμενο κρέας, από την ίδια ευρωπαϊκή χώρα, μπορεί να αγοραστεί, σε αυτή την τιμή ή και σε μικρότερη;
5) Γιατί χρειάστηκε ειδική έγκριση εισαγωγής και διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος, για τη χώρα μας, όταν η διακίνηση κρεάτων είναι ελεύθερη, στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά;
6) Γιατί η παραπάνω έγκριση υπογράφεται, από το Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μάλιστα, στη χρονική συγκυρία της αιχμής της τουριστικής περιόδου, όπου η οποιαδήποτε "αστοχία" δημιουργεί διατροφικό σκάνδαλο, με ανυπολόγιστες συνέπειες, στον τουρισμό;
7) Γιατί δεν ανακοινώνονται, επισήμως, τα ονόματα του εισαγωγέα και όλων αυτών, στους οποίους διέθεσε το κατεψυγμένο κρέας; Ποια είναι τα ξενοδοχεία, σε "κοσμικά νησιά" και ποια τα κρουαζιερόπλοια;
8) Έχουν ελεγχθεί τα βιβλία καταγραφής ιατρικών συμβάντων, στα κρουαζιερόπλοια και τα ξενοδοχεία, ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες των Καταναλωτών, για τυχόν τροφοδηλητηριάσεις;
9) Πως είναι δυνατόν να "ταΐζονται" οι ταξιδιώτες κρουαζιερόπλοιων και οι ένοικοι ξενοδοχείων κρέατα αυτής της αμφίβολης και υποβαθμισμένης ποιότητας, όταν αυτοί πληρώνουν, για γεύματα πρώτης ποιότητας;
10) Σκοπεύει το Υπουργείο να ελέγξει την παραπλάνηση και την "αισχροκέρδεια", σε βάρος των Καταναλωτών και να επιβάλλει κυρώσεις;

Κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε, άμεσα, τις απαντήσεις σας, επί του θέματος.

Παράλληλα, ζητούμε την απαρέγκλιτη εφαρμογή και στη χώρα μας της ενδεικτικής ημερομηνίας λήξης, για τα κατεψυγμένα κρέατα, δηλαδή 18 μήνες, από την παραγωγή τους.

Οι Καταναλωτές έχουν θεσμοθετημένα δικαιώματα, στην πληροφόρηση, στην επιλογή, στην ασφάλεια και στην υγεία."