Δ.Τ. 2018

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ΔΕΝ πρέπει να μειώσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών από τις εγγυήσεις

Οι υπουργοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, για να υιοθετήσουν τις θέσεις τους, για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, που απορρέουν, από τις εγγυήσεις αγαθών, που αγοράζονται, είτε μέσω διαδικτύου, είτε από τα συμβατικά καταστήματα. Αυτό είναι ένα σημαντικότατο στάδιο, πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, για αυτό το θέμα, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο.

Η αναθεώρηση αφορά τη διάρκεια της εγγύησης από τον πωλητή, τα δικαιώματά των καταναλωτών, όταν παρουσιαστεί ελάττωμα μετά την αγορά του προϊόντος και το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο ο πωλητής πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν δεν ήταν ελαττωματικό, όταν αγοράστηκε, στην περίπτωση, που υπάρχει διαφωνία καταναλωτή-πωλητή. Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία θέτει τα κατώτερα όρια προστασίας των καταναλωτών, σε όλες τις χώρες, επιτρέποντας, στα κράτη-μέλη να θέσουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχον θεσμοθετήσει αυστηρότερους κανόνες και υψηλότερη προστασία, για τους καταναλωτές. Τώρα, όμως, η αναθεώρηση αυτή μπορεί να θέσει τα ανώτατα όρια προστασίας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, κάποιοι κανόνες, σε κάποια κράτη-μέλη κινδυνεύουν.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ζητάει από τον κ. Ιωάννη Δραγασάκη, Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να μην αποδεχτεί την υποβάθμιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων των καταναλωτών, στις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., σχολίασε: «Οι καταναλωτές δίνουν μεγάλη σημασία, στα δικαιώματά, που απορρέουν από τις εγγυήσεις, όταν αγοράζουν μια τηλεόραση, ένα έπιπλο, ή ένα πλυντήριο. Το μήνυμα, προς τους πολίτες, ότι οι κυβερνήσεις τους ετοιμάζονται να υποβαθμίσουν τα δικαιώματα τους, είναι τρομακτικό.
Δεν είναι σωστό για χάρη της εναρμόνισης των δικαιωμάτων, σε όλα τα κράτη-μέλη, κάποιες χώρες, που έχουν θεσπίσει υψηλότερα επίπεδα προστασίας, να δουν αυτά τα δικαιώματα να καταρρέουν. Τα επίπεδα της προστασίας των καταναλωτών πρέπει να αναβαθμίζονται και όχι να υποβαθμίζονται. Για παράδειγμα:

  • Οι καταναλωτές στη Γαλλία και στην Πορτογαλία μπορούν, σήμερα, να βασίζονται στον κανόνα ότι ο πωλητής, εφόσον παρουσιαστεί ελάττωμα, μέσα στα δύο χρόνια, από την αγορά του προϊόντος, πρέπει να αποδεχτεί ότι το ελάττωμα υπήρχε τη στιγμή της πώλησης. Αν διαφωνεί ο πωλητής πρέπει να αποδείξει το αντίθετο. Σήμερα, με την αναθεώρηση αυτή, κινδυνεύει η περίοδος των 2 ετών να μειωθεί στο μισό (1 έτος), οπότε εάν το ελάττωμα παρουσιαστεί, μέσα στο δεύτερο χρόνο, ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό, κατά την αγορά του.
  • Οι καταναλωτές στην Ελλάδα, τη Σλοβακία, την Πορτογαλία και τη Λετονία θα χάσουν το δικαίωμα τους να επιλέγουν τον τρόπο αποζημίωσής τους, όταν αγοράζουν ένα ελαττωματικό προϊόν. Οι καταναλωτές, σήμερα, έχουν το δικαίωμα σε επιδιόρθωση, αντικατάσταση, μείωση τιμής, αναστροφή της πώλησης. Η αναθεώρηση αυτή προβλέπει μια άκαμπτη διαδικασία, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη διόρθωση και την αντικατάσταση και εφόσον δεν μπορεί να υλοποιηθεί καμιά από τις δύο επιλογές, τότε μπορεί να υπάρξει μείωση τιμής ή αναστροφή της πώλησης.

Ταυτόχρονα, κράτη-μέλη θέλουν να συμπεριλάβουν τα «έξυπνα» προϊόντα, σε αυτήν την οδηγία. Αυτή η προσπάθεια αποτελεί μια σημαντική βελτίωση της σημερινής κατάστασης. Δεν υφίστανται κανόνες, στην Ε.Ε., που να προστατεύουν τους καταναλωτές, όταν αγοράζουν προϊόντα, που έχουν ενσωματωμένο λογισμικό ή ψηφιακό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι τα «έξυπνα» κινητά, ή οι «έξυπνες» τηλεοράσεις, θα καλυφθούν από αυτήν την οδηγία και οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν συγκεκριμένα δικαιώματα όταν κάτι πάει στραβά».