Δ.Τ. 2018

Η απάτη της «δυναμικής» μετατροπής νομίσματος οδεύει προς την απαγόρευση

Η «δυναμική» μετατροπή νομίσματος δίνει στους καταναλωτές, που ταξιδεύουν, στο εξωτερικό, τη δυνατότητα να πληρώνουν τις συναλλαγές τους, στο νόμισμα της δικής τους χώρας, αντί στο νόμισμα της χώρας που επισκέπτονται. Η επιλογή του νομίσματος της πατρίδας τους, σχεδόν πάντοτε, αυξάνει το κόστος της συναλλαγής, για τους καταναλωτές και ταυτόχρονα η πληροφόρηση, που τους δίνεται, δεν τους επιτρέπει να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα, για αυτούς, λύση. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής, από την Ελλάδα, που επισκέπτεται την Ουγγαρία, θέλει να πληρώσει, με την κάρτα του, το ξενοδοχείο. Αν επιλέξει να πληρώσει, σε ευρώ, η μετατροπή της τιμής, από φιορίνια Ουγγαρίας, σε ευρώ, θα γίνει, με την ισοτιμία που θέτει το ξενοδοχείο, που τις περισσότερες φορές είναι, σε βάρος του καταναλωτή. Αν επιλέξει να πληρώσει, σε φιορίνια, η μετατροπή θα γίνει, από την τράπεζα του καταναλωτή, που τις περισσότερες φορές είναι προς όφελός του.

Η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, με την ψήφο της, στις 5 Νοεμβρίου 2018, θέλει να δώσει, στους καταναλωτές, τη δυνατότητα να «μπλοκάρουν» τις υπηρεσίες «δυναμικής» μετατροπής, στις κάρτες τους, όταν βρίσκονται, στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να δηλώσει, στην τράπεζά του, ότι δεν επιθυμεί, τη «δυναμική» μετατροπή, είτε όταν ψωνίζει, από κάποιο κατάστημα, είτε όταν κάνει ανάληψη, από ένα αυτόματο μηχάνημα, στο εξωτερικό. Η επιτροπή, θέλει να επιβάλλει τη διαφάνεια, σε αυτού του είδους τις συναλλαγές. Έτσι και τα δύο κόστη της συναλλαγής, είτε πληρώνει ο καταναλωτής, στο νόμισμα της πατρίδας του, είτε στο νόμισμα της χώρας, όπου βρίσκεται θα αναγράφονται το ένα δίπλα, στο άλλο, στο νόμισμα της χώρας του καταναλωτή.

Η ψηφοφορία της 5ης Νοεμβρίου, επίσης, κάλυψε τις χρεώσεις, για τις διασυνοριακές πληρωμές, τις μεταφορές πιστώσεων, ή τις αναλήψεις μετρητών, όπου γίνεται μετατροπή του ευρώ, σε τοπικό νόμισμα, ή και το αντίθετο, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καταναλωτές, σήμερα, πληρώνουν υψηλά ποσά, για χρεώσεις αυτών των συναλλαγών. Μια μεταφορά 10 ευρώ από την Βουλγαρία στη Φινλανδία μπορεί να κοστίσει από 15ευρώ έως και 24 ευρώ. Η Επιτροπή ψήφισε τη μείωση των χρεώσεων αυτών των συναλλαγών, έτσι ώστε να μην κοστίζουν περισσότερο, από όσο θα κόστιζε μια αντίστοιχη συναλλαγή, στο εθνικό νόμισμα και εντός συνόρων της χώρας του καταναλωτή.

Η κ. Μονίκ Γκογιένς, Γενική Διευθύντρια της BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών, δήλωσε:
«Είναι ένα βήμα, προς σωστή κατεύθυνση. Η πρακτική αυτή, κάθε χρόνο, επιβαρύνει τους καταναλωτές, με εκατομμύρια ευρώ. Είναι, πλέον, η ώρα να χυθεί φως, σε αυτήν την απάτη. Οι καταναλωτές πρέπει, πάντοτε, να έχουν το δικαίωμα να κάνουν τις επιλογές τους, βασιζόμενοι, σε καλή πληροφόρηση. Δυστυχώς, σήμερα, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο.
Η περικοπή των χρεώσεων, για τις διασυνοριακές πληρωμές και μεταφορές χρημάτων είναι, επίσης, ένα καλό νέο. Οι χρεώσεις, που πληρώνουν οι καταναλωτές, δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά κόστη που έχουν οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όταν κάνουν αυτού του είδους τις πληρωμές. Ζητάμε, από τα κράτη-μέλη, να υποστηρίξουν τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου, για το θέμα αυτό, έτσι ώστε οι καταναλωτές να δουν πραγματική βελτίωση των όρων των διασυνοριακών πληρωμών και των υπηρεσιών μετατροπής συναλλάγματος».