Δ.Τ. 2018

Εκπαίδευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στις 11 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το Δίκαιο του Καταναλωτή. Εκπαιδεύτηκαν 13 στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν και θα μπορούν να εφαρμόσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη φιλική επίλυση τυχόν διαφορών τους με τους καταναλωτές.

Το σεμινάριο αυτό συνδιοργανώθηκε από την Ε.Σ.Ε.Ε. - Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, το ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών και το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ConsumerLaw Ready (BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών, UEAPME - Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, EuroChambers - Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας), με την πολύτιμη βοήθεια του Ε.Σ.Θ. – Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος της Ο.Κ.Ε., Αν. Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε., η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Τμήματος Μεταφορές, Ενέργεια, Υποδομές και Κοινωνία των Πληροφοριών της Ε.Ο.Κ.Ε., Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και ο κ. Νικόλαος Αποστολάκης, Ταμίας και Νομικός Σύμβουλος του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η εκπαίδευση επιχειρήσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών ήταν εδώ και χρόνια αίτημα του ΚΕ.Π.ΚΑ., προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα από την προσπάθειά μας και τις παρεμβάσεις μας προς τις επιχειρήσεις για την επίλυση διαφορών επιχειρήσεων και καταναλωτών καθώς και μέσα από τη συμμετοχή μας στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, είχαμε εντοπίσει το έλλειμμα γνώσης του Δίκαιου Καταναλωτή από τις επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν, αυτό το έλλειμμα οδηγούσε συχνά σε διαφορές, παράπονα και καταγγελίες θεωρήσαμε απαραίτητη την εκπαίδευση των επιχειρήσεων, γιατί στο ΚΕ.Π.ΚΑ. πιστεύουμε ότι είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, στη σωστή λειτουργία της αγοράς, που ωφελεί όλους και όχι αντίπαλοι και εχθροί.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκφράζει την ικανοποίηση του για το ξεκίνημα αυτής της πρωτοβουλίας και ζητάει να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό ώστε να εκπαιδευτούν όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις.