Δ.Τ. 2018

Ιανουάριος – Αύγουστος 2018: 1.710 παράπονα – καταγγελίες 138.825,72 ευρώ ωφελήθηκαν οι καταναλωτές-μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.

To οχτάμηνο του 2018, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 1.710 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Με 138.825,72 ευρώ αποζημιώθηκαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. με τη μεσολάβησή μας, στις επιχειρήσεις, που τους είχαν δημιουργήσει προβλήματα, χωρίς καν να υπολογίσουμε τα ποσά, από τα οποία απαλλάχτηκαν οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές – μέλη μας με αποφάσεις Ειρηνοδικείων. Στα ποσά αυτά, δε συνυπολογίζουμε τα χρήματα, που γλιτώνουν, κάθε χρόνο, οι καταναλωτές, από το χαράτσι της Χαλκιδικής, που υπολογίζονται, σε 3.000.000 ευρώ, ανά έτος.

Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:

A/A

Κατηγορία

 

Αριθμός

Ποσοστό

1

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

 

620

36,26

 

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών

516

 

 

 

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

66

 

 

 

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

12

 

 

 

Φυσικό Αέριο

14

 

 

 

Πάροχοι νερού

12

 

 

2

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

 

268

15,67

3

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

143

8,36

4

Τουριστικές υπηρεσίες

 

132

7,72

5

Πωλήσεις από απόσταση

 

94

5,50

6

Κακή παροχή από ελεύθερους επαγγελματίες

 

71

4,15

7

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

 

63

3,68

8

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 

63

3,68

9

Λοιπές καταγγελίες

 

43

2,51

10

Ακατάλληλα τρόφιμα

 

32

1,87

11

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

 

31

1,81

12

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

 

29

1,70

13

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

28

1,64

14

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

 

20

1,17

15

Σούπερμάρκετ

 

17

0,99

16

Εισπρακτικές εταιρίες

 

14

0,82

17

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

 

12

0,70

18

Προκαταβολές

 

8

0,47

19

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

8

0,47

20

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδ. Ζωής

 

6

0,35

21

Φάρμακα - υγεία

 

3

0,18

22

Νοθεία - Κλοπή καυσίμων

 

3

0,18

23

Εκπτώσεις

 

2

0,12

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

1.710

100


Μέσα στο πρώτο οχτάμηνο του 2018, δεχτήκαμε 444 καταγγελίες, 1.049 παράπονα, 217 ερωτήματα καταναλωτών.

Το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών λύθηκε, προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, ίσως, η μόνη Ένωση Καταναλωτών, η οποία παρεμβαίνει, στους προμηθευτές και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προμηθευτές, που παραβαίνουν τους κανόνες, στις συναλλαγές τους, με τους καταναλωτές, υποχρεώνονται να εφαρμόσουν, στην πράξη, το δικαίωμα, για αποζημίωση των καταναλωτών, μετά από την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 138.825,72 ευρώ. Αναλυτικά από:

• Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 64.143,69 ευρώ
• Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 34.824,70 ευρώ
• Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 13.813,97 ευρώ
• Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων: 11.044,17 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 5.451,69 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 4.050,00 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 2.925,03 ευρώ
• Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 1.319,89 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από παρόχους φυσικού αερίου: 738,00 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 424,18 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας: 90,40 ευρώ

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Όμως, η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. πηγάζει, από τη συμμετοχή των μελών του και τις συνδρομές τους. Θα θέλαμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλους τους καταναλωτές, στη χώρα μας, αλλά αυτό είναι αδύνατο με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, να γίνουν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. να στηρίξουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να μπορούν να απευθύνονται, σε αυτό και να δικαιώνονται, όχι μόνον, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους καταναλωτές είναι η δράση του, για δημιουργία, συμπλήρωση ή διόρθωση νομοθεσίας ή αποφάσεων, που μας αφορούν. Επίσης, ζητούμε, από τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή τις συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.