Δ.Τ. 2018

Λίστα Διαμεσολαβητών από το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τον Δ.Σ.Θ.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης – Δ.Σ.Θ. αναλαμβάνει πρωτοβουλία να ενημερώσει τους καταναλωτές σχετικά με τους διαθέσιμους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν πλήρη λίστα Διαμεσολαβητών με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Όσοι καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 9:00 έως τις 14:30 προκειμένου να προμηθευτούν τη λίστα των Διαμεσολαβητών σε έντυπη μορφή που ετοίμασε το ΚΕ.Π.ΚΑ.