Στις 25 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτών επιχειρήσεων για το Δίκαιο του Καταναλωτή. Εκπαιδεύτηκαν 30 στελέχη ενώσεων καταναλωτών, νομικοί και στελέχη επαγγελματικών οργανώσεων, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν και θα μπορούν να εκπαιδεύσουν επιχειρήσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη φιλική επίλυση τυχόν διαφορών τους με τους καταναλωτές.

Το σεμινάριο αυτό ήταν το πρώτο που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας και συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας - Ε.Σ.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών - ΙΝ.ΕΜ.Υ. και το ΚΕ.Π.ΚΑ. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ConsumerLaw Ready. Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν η κ. Γεωργία Αγγελιδάκη, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια της Νομική Υπηρεσίας Ε.Σ.Ε.Ε., από την πλευρά της Ε.Σ.Ε.Ε. και ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος της Ο.Κ.Ε., Αν. Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε., η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και ο κ. Νικόλαος Αποστολάκης, Ταμίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. από την πλευρά του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η εκπαίδευση επιχειρήσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών ήταν εδώ και χρόνια αίτημα του ΚΕ.Π.ΚΑ., προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα από την προσπάθειά μας και τις παρεμβάσεις μας προς τις επιχειρήσεις για την επίλυση διαφορών επιχειρήσεων και καταναλωτών καθώς και μέσα από τη συμμετοχή μας στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, είχαμε εντοπίσει το έλλειμμα γνώσης του Δίκαιου Καταναλωτή από τις επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν, αυτό το έλλειμμα οδηγούσε συχνά σε διαφορές, παράπονα και καταγγελίες θεωρήσαμε απαραίτητη την εκπαίδευση των επιχειρήσεων, γιατί στο ΚΕ.Π.ΚΑ. πιστεύουμε ότι είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, στη σωστή λειτουργία της αγοράς, που ωφελεί όλους και όχι αντίπαλοι και εχθροί.

O κ. Παντελής Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, χαιρέτησε και παρακολούθησε το σεμινάριο. Ο κ. Φιλιππίδης δήλωσε ότι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, που θα ωφελήσει όχι μόνο τους καταναλωτές, αλλά κυρίως τις επιχειρήσεις, γιατί ο ευχαριστημένος πελάτης είναι η καλύτερη διαφήμιση.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκφράζει την ικανοποίηση του για το ξεκίνημα αυτής της πρωτοβουλίας και ζητάει να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό ώστε να εκπαιδευτούν όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις.