Δ.Τ. 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να βελτιώσει την προστασία των δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να βελτιώσει την πρόσβαση των καταναλωτών, στα δεδομένα, για την υγεία τους, είτε τα χρειάζονται, ηλεκτρονικά, είτε όταν βρίσκονται, στο εξωτερικό. Τα σημερινά σχέδια στοχεύουν στη βελτίωση της ηλεκτρονικής υγείας, ή όπως ονομάζεται e-υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) επικροτεί αυτήν την κίνηση, καθώς 90% των καταναλωτών θα ήθελαν να μπορούν να διαχειριστούν τα δεδομένα, για την υγεία τους.

Αυτός ο σχεδιασμός, για την e-υγεία, επίσης, ρυθμίζει πως η νέα Οδηγία για τη Γενική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (που θα τεθεί, σε ισχύ, στις 25 Μαΐου) θα εφαρμοστεί, στον τομέα της υγείας. Όπως απαιτεί η Οδηγία, οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να πάρουν το ιατρικό τους αρχείο, από ένα επαγγελματία της υγείας, σε κάποιον άλλο και να μπορούν να ελέγχουν, καλύτερα, πώς οι εταιρίες χρησιμοποιούν τα ιατρικά τους δεδομένα. Το σχέδιο, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει ακριβώς, σε αυτά.

Η κ. Μονίκ Γκόγιενς, Γενική Διευθύντρια της BEUC, σχολίασε:
"Μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμο να είναι διαθέσιμα τα ιατρικά δεδομένα όλων των καταναλωτών της Ευρώπης, σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων. Π.χ. εάν ένας Βέλγος σπάσει το πόδι του, στην Πορτογαλία, ο γιατρός θα μπορεί να βρει τη ιατρικό ιστορικό του ασθενή, με λίγα "κλικ". Αυτή η διαδικασία δεν είναι μόνο γρήγορη, αλλά και ασφαλέστερη, καθώς ο γιατρός θα μπορεί να επιλέξει θεραπεία, πλήρως συμβατή, με τις τυχόν ασθένειες, αλλεργίες, χειρουργικές επεμβάσεις του ασθενή.
Οι καταναλωτές ζητούν να έχουν περισσότερες δυνατότητες ελέγχου, πάνω στα ιατρικά τους δεδομένα. Στη Νορβηγία, 78% των καταναλωτών δηλώνουν ότι θέλουν να μπορούν να ελέγχουν περισσότερο τις αποφάσεις, που αφορούν την υγεία τους, σύμφωνα με έρευνα της Οργάνωσης Καταναλωτών της Νορβηγίας, τον Απρίλιο του 2018. Θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση, να χειρίζονται τις πληροφορίες ακόμη και να τις επικαιροποιούν, όταν είναι απαραίτητο. Είναι, επίσης, βασικό να μπορούν οι καταναλωτές να μεταφέρουν τον ιατρικό τους φάκελο, από τον ένα γιατρό, στον άλλο, εάν για παράδειγμα θέλουν να αλλάξουν οδοντίατρο, ή γυναικολόγο. Περιμένουμε τα μέτρα, που η Επιτροπή προτείνει, να υλοποιήσουν όλα αυτά.
Οι καταναλωτές δέχονται να μοιραστούν τα ιατρικά τους δεδομένα, εφόσον αυτή η κίνηση βοηθάει να προχωρήσει η έρευνα, που θα αναπτύξει νέες θεραπείες και θα αποτρέψει την εμφάνιση ασθενειών, από απλές αλλεργίες, έως και καρκίνο. Σύμφωνα με έρευνα της Δανικής Οργάνωσης Καταναλωτών, το 2017, 73% των καταναλωτών συμφωνούν να χρησιμοποιηθούν τα ιατρικά τους δεδομένα, για ερευνητικούς σκοπούς. Το 53% αυτών των καταναλωτών επιθυμεί να του ζητηθεί η άδεια, πριν τη χρήση. Φυσικά, η συλλογή τέτοιων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πρέπει να υπόκειται, στις αυστηρές προδιαγραφές της νέας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Είναι απαραίτητο τα δεδομένα των καταναλωτών να είναι προσβάσιμα, μόνο από εξουσιοδοτημένες ομάδες, για μη κερδοσκοπικούς λόγους και να τηρούνται, υπό ανωνυμία, όσο αυτό είναι δυνατόν."