Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:

Κατηγορία

 

Αριθμός

Ποσοστό

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

 

248

38,63

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών

210

 

 

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

18

 

 

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

12

 

 

Φυσικό Αέριο

2

 

 

Πάροχοι νερού

6

 

 

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

 

100

15,58

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

68

10,59

Πωλήσεις από απόσταση

 

34

5,30

Τουριστικές υπηρεσίες

 

30

4,67

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

 

30

4,67

Κακή παροχή από ελεύθερους επαγγελματίες

 

20

3,12

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

 

16

2,49

Λοιπές καταγγελίες

 

16

2,49

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

 

14

2,18

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 

12

1,87

Ακατάλληλα τρόφιμα

 

8

1,25

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

 

8

1,25

Προκαταβολές

 

8

1,25

Εισπρακτικές εταιρίες

 

8

1,25

Σούπερμάρκετ

 

8

1,25

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

 

6

0,93

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

4

0,62

Εκπτώσεις

 

2

0,31

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

2

0,31

ΣΥΝΟΛΟ

 

642

100,00

Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2018, δεχτήκαμε 204 καταγγελίες, 344 παράπονα, 94 ερωτήματα καταναλωτών.

Το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών λύθηκε, προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, ίσως, η μόνη Ένωση Καταναλωτών, η οποία παρεμβαίνει, στους προμηθευτές και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προμηθευτές, που παραβαίνουν τους κανόνες, στις συναλλαγές τους, με τους καταναλωτές, υποχρεώνονται να εφαρμόσουν, στην πράξη, το δικαίωμα, για αποζημίωση των καταναλωτών, μετά από την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 92.882,08 ευρώ. Αναλυτικά από:

Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 47.729,86 ευρώ
Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 34.228,00 ευρώ
Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 4.519,34 ευρώ
Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 3.000,00 ευρώ
Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 1.650,00 ευρώ
Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 832,00 ευρώ
Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 424,18 ευρώ
Αποζημιώσεις, από πάροχους φυσικού αερίου: 279,00 ευρώ
Αποζημιώσεις, από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 129,30 ευρώ
Αποζημιώσεις, από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας: 90,40 ευρώ

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Όμως, η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. πηγάζει, από τη συμμετοχή των μελών του και τις συνδρομές τους. Θα θέλαμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλους τους καταναλωτές, στη χώρα μας, αλλά αυτό είναι αδύνατο με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, να γίνουν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. να στηρίξουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να μπορούν να απευθύνονται, σε αυτό και να δικαιώνονται, όχι μόνον, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους καταναλωτές είναι η δράση του, για δημιουργία, συμπλήρωση ή διόρθωση νομοθεσίας ή αποφάσεων, που μας αφορούν. Επίσης, ζητούμε, από τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή τις συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.