Δυστυχώς, το Συμβούλιο Καταναλωτών της Νορβηγίας, δημοσίευσε, μια ανάλυση, που δείχνει ότι οι εταιρείες δεν έχουν πρόθεση να λάβουν υπόψη τους τις επιλογές των χρηστών τους. «Οι εταιρείες αυτές μας χειραγωγούν, ώστε να μοιραστούμε μαζί τους πληροφορίες, για εμάς. Αυτή η πρακτική δείχνει έλλειψη σεβασμού, προς τους χρήστες και παρακάμπτει την έννοια να δίνεται, στους χρήστες, ο έλεγχος των προσωπικών τους δεδομένων» δηλώνει ο κ. Finn Myrstad, Διευθυντής ψηφιακών Υπηρεσιών του Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών. Το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών και αρκετές άλλες οργανώσεις καταναλωτών καθώς και ομάδες, που ασχολούνται, με το απόρρητο, στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. ζητούν τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να ερευνήσουν, εάν οι εταιρίες ακολουθούν πρακτικές, σύμφωνες με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η ανάλυση του Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών δείχνει ότι:

  • Τα αναδυόμενα μηνύματα, για την πολιτική απόρρητου, ωθούν τους καταναλωτές να αποδεχτούν το μοίρασμα των προσωπικών τους δεδομένων.
  • Η έρευνα δείχνει ότι οι χρήστες, σπάνια αλλάζουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, Facebook και Google έχουν θέσει, εκ των προτέρων τις προεπιλογές, στα χαμηλότερα επίπεδα προστασίας του απόρρητου.
  • Το μοίρασμα των προσωπικών δεδομένων και η χρήση προσωποποιημένων διαφημίσεων παρουσιάζεται, ως αποκλειστικά επωφελής, μέσω σχεδίων και διατύπωσης και συχνά, συνδυάζονται, με απειλές, για χάσιμο λειτουργιών, εάν οι χρήστες αρνηθούν.
  • Οι πολιτικές απόρρητου, που προστατεύουν πραγματικά, απαιτούν περισσότερα «κλικ» και συχνά, είναι κρυμμένες.
  • Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες αποκρύπτουν το γεγονός ότι οι χρήστες έχουν, στην πραγματικότητα, ελάχιστες επιλογές και ότι αποδέχονται το μοίρασμα των δεδομένων τους, μόνο με τη χρήση της υπηρεσίας. Η αίσθηση, που δίνεται ότι οι χρήστες έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους, συχνά τους πείθει και μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες.

Η νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων απαιτεί οι εταιρίες να διευκολύνουν τους χρήστες να κάνουν καθαρές επιλογές, βασισμένοι στην πληροφόρηση και να επιτρέπουν, στους χρήστες, να διατηρούν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Δυστυχώς, η κατάσταση είναι διαφορετική, απογοητεύει τους καταναλωτές και υποσκάπτει τις προθέσεις του νέου Κανονισμού.

Η κ. Monique Goyens, Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), σχολίασε: «Οι εταιρίες πρέπει να σεβαστούν και το πνεύμα και το γράμμα του νέου Κανονισμού. Η αναφορά δείχνει ότι πολλές παγκόσμιες ψηφιακές εταιρίες έχουν να διανύσουν πολύ δρόμο ακόμα, για να το πετύχουν. Οι Ενώσεις Καταναλωτών, στην Ευρώπη, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν, να αποκαλύπτουν κακές πρακτικές και να εργάζονται, με το Νομοθέτη, για να βελτιώσουν την κατάσταση».

Η κ. Ailidh Callander, υπεύθυνη του νομικού τμήματος της Privacy International, σχολίασε: «Επικροτούμε την ανάλυση του Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών. Καθώς ο νέος Κανονισμός τίθεται, σε εφαρμογή, από τις εταιρίες, είναι σημαντικό να ελεγχθεί πως οι εταιρίες αλλάζουν προϊόντα και υπηρεσίες, για να διασφαλιστεί ότι προστατεύεται το απόρρητο των χρηστών. Ζητάμε, από τους νομοθέτες, να ερευνήσουν τα σκοτεινά σημεία, τα οποία το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών αποδεικνύει ότι οι εταιρίες αναπτύσσουν και εμπλέκονται».