Δ.Τ. 2017

Ιανουάριος – Αύγουστος 2017: 2.024 παράπονα – καταγγελίες 35.442,10 ευρώ ωφελήθηκαν οι καταναλωτές

To οχτάμηνο του 2017, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 2.024 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Με 35.442,10 ευρώ αποζημιώθηκαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. με τη μεσολάβησή μας, στις επιχειρήσεις, που τους είχαν δημιουργήσει προβλήματα, χωρίς καν να υπολογίσουμε τα ποσά, από τα οποία απαλλάχτηκαν οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές – μέλη μας με αποφάσεις Ειρηνοδικείων. Στα ποσά αυτά, δε συνυπολογίζουμε τα χρήματα, που γλιτώνουν, κάθε χρόνο, οι καταναλωτές, από το χαράτσι της Χαλκιδικής, που υπολογίζονται, σε 3.000.000 ευρώ, ανά έτος. 
Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:
 
 

Α/Α

Κατηγορία

 

Αριθμός

Ποσοστό

1

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

 

628

31,03

 

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

482

 

 

 

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

64

 

 

 

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

40

 

 

 

Πάροχοι νερού

6

 

 

 

Φυσικό Αέριο

36

 

 

2

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

 

370

18,28

3

Πωλήσεις από απόσταση

 

174

8,60

4

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

100

4,94

5

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 

90

4,45

6

Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες

 

82

4,05

7

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

74

3,66

8

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

 

72

3,56

9

Τουριστικές υπηρεσίες

 

66

3,26

10

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

 

58

2,87

11

Ακατάλληλα τρόφιμα

 

56

2,77

12

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

 

48

2,37

13

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

 

36

1,78

14

Λοιπές καταγγελίες

 

36

1,78

15

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

 

32

1,58

16

Προκαταβολές

 

22

1,09

17

Φάρμακα- υγεία

 

16

0,79

18

Εκπτώσεις

 

12

0,59

19

Εισπρακτικές εταιρίες

 

12

0,59

20

Σούπερμάρκετ

 

10

0,49

21

Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

 

8

0,40

22

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής

 

8

0,40

23

Νοθεία - Κλοπή Καυσίμων

 

8

0,40

24

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

6

0,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2.024

100,00


Μέσα στο πρώτο οχτάμηνο του 2017, δεχτήκαμε 324 καταγγελίες, 1.358 παράπονα, 342 ερωτήματα καταναλωτών.

Το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών λύθηκε, προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, ίσως, η μόνη Ένωση Καταναλωτών, η οποία παρεμβαίνει, στους προμηθευτές και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προμηθευτές, που παραβαίνουν τους κανόνες, στις συναλλαγές τους, με τους καταναλωτές, υποχρεώνονται να εφαρμόσουν, στην πράξη, το δικαίωμα, για αποζημίωση των καταναλωτών, μετά από την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 35.442,10 ευρώ. Αναλυτικά από: 
  • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 11.445,06 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 10.594,72 ευρώ
  • Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων: 8.577,78 ευρώ
  • Επιστροφές προκαταβολών: 1.710,00 ευρώ 
  • Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 1.215,24 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 870,70 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 668,92  ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 359,68 ευρώ

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Όμως, η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. πηγάζει, από τη συμμετοχή των μελών του και τις συνδρομές τους. Θα θέλαμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλους τους καταναλωτές, στη χώρα μας, αλλά αυτό είναι αδύνατο με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, να γίνουν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. να στηρίξουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να μπορούν να απευθύνονται, σε αυτό και να δικαιώνονται, όχι μόνον, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους καταναλωτές είναι η δράση του, για δημιουργία, συμπλήρωση ή διόρθωση νομοθεσίας ή αποφάσεων, που μας αφορούν. Επίσης, ζητούμε, από τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή τις συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.