Δ.Τ. 2016

Το Ευρωκοινοβούλιο αποτυγχάνει να διασφαλίσει τη συμβατότητα της συμφωνίας CETA με την Ε. Νομοθεσία

Στις 23 Νοεμβρίου 2016, το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε, με ψήφους 419 προς 258 την πρόταση να ζητηθεί, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να γνωμοδοτήσει εάν η Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά, είναι συμβατή, με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών και η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών είμαστε απογοητευμένοι, για την έλλειψη υποστήριξης, από το Ευρωκοινοβούλιο, του ελέγχου «νομιμότητας», ο οποίος θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, στις παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες.
89 Ευρωβουλευτές είχαν ζητήσει αυτή τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η γνωμοδότηση είναι σημαντική, γιατί Ακαδημαϊκοί, Ενώσεις Δικαστών και πολλοί άλλοι φορείς έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, για τη νομιμότητα του δικαστικού συστήματος για τις επενδύσεις, που περιλαμβάνεται, στη Συμφωνία  CETA.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελεί θεμέλιο, για την καλή λειτουργία των παγκόσμιων αγορών. Καθώς η υποστήριξη των πολιτών, στην απελευθέρωση του εμπορίου μειώνεται, είναι σημαντικό να πιστοποιήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη νομιμότητα της CETA. Μία διαβεβαίωση, περί νομιμότητας, θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, στις εμπορικές συμφωνίες.

Η Μονίκ Γκόγιενς, Γενική Διευθύντρια της BEUC, σχολίασε:
«Ένας νομικός έλεγχος της CETA είναι απαραίτητος, για να περιοριστεί η αβεβαιότητα που αφορά τη συμβατότητα της συμφωνίας, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά, με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νομοθέτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι ένα επισφαλές νομικό σύστημα δε θα επηρεάσει, αρνητικά, την προστασία των καταναλωτών.
Οι Ενώσεις Καταναλωτών ελπίζαμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα αναλάμβανε την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες υποβάλλονται, σε έλεγχο, πριν τεθούν, σε ισχύ. Χωρίς αυτό το νομικό έλεγχο, από τους ανώτατους δικαστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύντομα, θα αντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται, σύντομα, να προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός πολυμερούς δικαστικού συστήματος, για τις επενδύσεις.»